fbpx

ZN AMW 2013

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300 


ROK LIV, NR 1–4


2013, nr 1 (192)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

 

Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański, AEGIS — demonstrator technologii C-IED

 

Wojciech Anigacz, The technical aspects of protection of inland navigation, (Techniczne aspekty zabezpieczenia żeglugi śródlądowej)

 

Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak, Jan Bokszczanin, Tomasz Kruk, Tomasz Stencel, Maciej Sajkowski, Projekt, badania i wykonanie demonstratora zintegrowanego systemu kierowania akcją wytworzonego technologiami Rapid Manufacturing

 

Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski, Stabilność rozwiązań sprężysto-plastycznych zagadnień dynamiki

 

Wojciech Homik, Metryka wiskotycznego tłumika drgań skrętnych

 

Józef Lisowski, Metody komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacjach kolizyjnych

 

Tomasz Lus, Wstępne badania diagnostyczne szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym na okręcie podwodnym z wykorzystaniem metody obwiedni drgań

 

Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha, Tadeusz Mikutel, Robert Kozłowski, Badania stężeń związków szkodliwych spalin turbinowego silnika śmigłowego w ustalonych warunkach eksploatacyjnych

 

Ryszard Studański, Józef Zawadzki, Radosław Wąs, Stanowisko laboratoryjne do szerokopasmowej analizy sygnałów radiokomunikacyjnych

 

Hubert Wysocki, Model ruchu operatorów dla różnicy wstecznej przy podstawach ab

 

 

2013, nr 2 (193)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma

 

Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz, Badania wstępne diagnozowania nieobciążonych przekładni głównych mostów napędowych KTO Rosomak na podstawie analizy drgań

 

Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski, A post-inspection analysis of the current problems diagnosed on fishing vessels aiming at improving shipping safety, (Analiza aktualnych problemów z inspekcji jednostek rybackich w aspekcie poprawy bezpieczeństwa żeglugi)

 

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Pomiary oporów wewnętrznych silnika spalinowego

 

Stanisław Kołaczyński, Zawartość informacyjna wyników kontrolowanych pomiarów głębokości

 

Bogdan Pojawa, Małgorzata Hołdowska, Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM2500

 

Filip Polak, Leszek Szczęch, Jerzy Walentynowicz, Metodyka pomiaru parametrów małej hybrydowej platformy bezzałogowej

 

Marek Rajewski, Wpływ parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy na właściwości użyteczne silnika zasilanego paliwem lotniczym

 

Przemysław Rodwald, Kryptograficzne funkcje skrótu

 

Jerzy Walentynowicz, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Grzegorz Dyga, Stanowisko badawcze do oceny stanu technicznego przekładni mostów napędowych KTO Rosomak

 

 

2013, nr 3 (194)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Mirosław Adamski, Ryszard Vogt, Ariel Adamski, Leszek Cwojdziński, Wykorzystanie rejestratorów zastosowania bojowego do oceny kierowania ogniem

 

Krzysztof Baszuk, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Rozwiązanie konstrukcyjne hamowni podwoziowej małej platformy bezzałogowej

 

Karolina Chorzewska, Zastosowanie dyskretnej transformaty Fouriera do poprawy jakości obrazów sonarowych

 

Stanisław Duziak, Szumy podwodne małej jednostki

 

Zbigniew Dziopa, Model ruchu wyrzutni okrętowej opisany przez transformacje układów współrzędnych

 

Krzysztof Ficoń, Zastosowanie rozmytych sterowników Mamdaniego do określania ryzyka wieloczynnikowego

 

Stanisław Kołaczyński, Założenia nawigacji nominatywnej

 

Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Równania Maggiego w modelowaniu ruchu torpedy naprowadzanej metodą trójpunktową na okręt podwodny

 

Marek Łutowicz, Dominika Cuper-Przybylska, Koncepcja tłokowego silnika o spalaniu wewnętrznym z regeneracją ciepła

 

Krzysztof Różański, Andrzej Felski, Kompas satelitarny jako kompas na rejony polarne

 

Mariusz Specht, Wojskowe odbiorniki GPS z modułem SAASM — wprowadzenie do zagadnienia

 

 

2013, nr 4 (195)
Wersja online jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma
Numer finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Karolina Chorzewska, Mozaikowanie obrazów sonarowych wykonanych urządzeniami holowanymiSide scan sonar image mosaicing

 

Leszek Flis, Marek Sperski, Badania odporności osłon warstwowych zbudowanych ze stali kadłubowych na ostrzał pociskami 12,7 mmAn investigation of the resistance of multi-layered ships steel shields to 12.7 mm projectiles

 

Krzysztof Jaskólski, Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu potencjalnych możliwości wykorzystania informacji automatycznego systemu identyfikacji (AIS) w aplikacjach antykolizyjnychUsing Markov chains to investigate the potential possibilities of employing data from anautomatic identification system for collision avoidance applications

 

Tomasz Kulik, Mirosław Adamski, Krzysztof Ogonowski, Leszek Cwojdziński, Wykorzystanie śmigłowców w kierowaniu morskimi operacjami poszukiwawczo-ratowniczymiUse of helicopters in control of maritime search and rescue operation

 

Mariusz Specht, Wybrane charakterystyki eksploatacyjne wojskowych odbiorników GPS z modułem SAASMSelected performance characteristics of GPS SAASM receivers

 

Mariusz Wąż, Krzysztof Naus, Wizualizacja wielowymiarowego obrazu radarowegoDisplaying multidimensional radar image

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia