fbpx

Kursy oficerskie

 

 

 

 

Aktualizacja 23.09.2022

6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA PODOFICERÓW

 

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rejestracja na Kurs Oficerski - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 17 października 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kwestionariusz osobowy - wygenerowany z rekrutacji elektronicznej;
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • życiorys (cv),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
  • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
  • aktualną opinię służbową z oceną ogólną bardzo dobrą
  • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.
 

Korpus osobowy ..................................... Grupa osobowa ........................ Wymagane kirunki studiów...................................... Wymagane  doświadczenie zawodowe     ...............................................................               

UWAGI  

...............................

Ogólny Kadrowa

- zarządzanie w obszarze zasobów osobowych,

- prawo,

- administracja.

- zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze działalności  personalnej lub uzupełnieniowej oraz wiedza z zakresu problematyki    zarządzania zasobami ludzkimi

 

limit 15 miejsc
Ogólnologistyczny Logistyka

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

  limit 15 miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

7 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

7 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

8 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA KADROWA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

21 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

21 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

22 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 Aktualizacja 28.11.2022

 

 

 

 

 

 AKTY PRAWNE

 

                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktualizacja 01.02.2023

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

Termin składania dokumentów do 19 maja 2023 r.

 

  

Przed wysłaniem wniosku do DK MON proszę o przesłanie do wiadomości scanu wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym w celu usprawnienia rekrutacji na adres email  a.capanda@amw.gdynia.pl 

 

Rekrutacja na Kurs Oficerski 

 

Wniosek + kwestionariusz do Dyrektora departamentu Kadr MON;

Notatka kandydata na kurs oficerski 
Kierunki kursów oficerskich oraz wymagane dokumenty 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

 

  

W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

 

                   

AKTY PRAWNE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja 01.02.2023

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

 

Rekrutacja na Kurs Oficerski 

 

 

Termin sładania dokumentów do 19 maja 2023 r.

 

 Przed wysłaniem wniosku do WCR proszę o przesłanie do wiadomości scanu wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym w celu usprawnienia rekrutacji na adres email  a.capanda@amw.gdynia.pl

 

Wnioski do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

 

Kwestionariusz osobowy

 

Kierunki kursów oficerskich oraz wymagania

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

....................

 Na czas egzaminów oraz specjalistycznych badań lekarskich, kandydatom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Chęć skorzystania z tej możliwości, należy zadeklarować w wiadomości w chwili przesłania na adres email kopii wniosku do WCR.

 

 

 


AKTY PRAWNE
 

 

                                         Kontakt                                                                              Kontakt

                  kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-28-57                     st. chor. szt. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
                           j.wajchert@amw.gdynia.pl                                               a.capanda@amw.gdynia.pl
                                    pok. 173 / 5                                                                               pok. 171 / 5

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia