Statut

Statut

Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni

 

 

PREAMBUŁA
 
Akademia Marynarki Wojennej jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku
w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Uczelnia przygotowuje podchorążych, studentów i doktorantów dopracy zawodowej, kształcąc ich zgodnie z wartościami wyrażonymi w haśle „Morze, Ojczyzna, Obowiązek”.Pełny tekst

Statut Akademii Marynarki Wojennej został zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr 405/MON z dnia 22 października 2015 roku oraz decyzją nr 13/NSzW/DNiSW z dnia 18 lipca 2017 r.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia