fbpx

Statut

Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni

 

 

PREAMBUŁA
 
Akademia Marynarki Wojennej jest kontynuatorką utworzonej w 1922 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Akademia realizuje misję o doniosłym znaczeniu dla państwa i narodu, wnosząc kluczowy wkład w obronność, bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo morskie państwa, wychowując podchorążych, studentów i doktorantów, kształcąc ich zgodnie z wartościami wyrażonymi w hasłach: „Morze, Ojczyzna, Obowiązek” oraz „Amor Patriae Suprema Lex”.

Statut Akademii Marynarki Wojennej został zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr  301/DNiSW z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz 232/DNiSW z dnia 21 lipca 2020 r.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia