fbpx

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej (OCW AMW)

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ (OCW AMW)

                                                                           

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej (OCW AMW) prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z art. 6, ust. 1, p. 3) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w ramach systemu oceny zgodności organizowanego i nadzorowanego przez ministra obrony narodowej (zakres akredytacji OiB nr 25/MON/2020)

1. Status prawny Akademii Marynarki Wojennej jako jednostki certyfikującej wyroby.

AMW utworzona ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 533 z późn. zm.), jest państwową uczelnią wyższą mającą osobowość prawną. Do realizacji procesu certyfikacji wyrobów prowadzonego przez AMW, powołany został Rozkazem dziennym Komendanta AMW Nr Pf 129 z dnia 13.06.1995 Ośrodek Certyfikacji Wyrobów AMW. 

2. Zasady prowadzenia certyfikacji

OCWAMW prowadzi certyfikację wyrobów w następujących programach certyfikacji opracowanych na podstawie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01:

· program certyfikacji typu 1a;
· program certyfikacji typu 1b;
· program certyfikacji typu 3;
· program certyfikacji typu 5.
Programy certyfikacji są udostępniane Klientowi na jego życzenie.
 

OCW AMW prowadzi proces certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w ramach systemu oceny zgodności organizowanego i nadzorowanego przez ministra obrony narodowej z poniższego zakresu grup wyrobów:
· Grupa 9 - Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska;
· Grupa 12 - Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia