fbpx

NEXTPROP

NEXTPROP - nowa generacja pędników okrętowych, nr. Umowy z EDA: B-1466-GEM1-GP

 

Od 14 grudnia 2020 roku do 17 listopada 2023 realizowany jest projekt „Nextprop – nowa generacja pędników okrętowych” w ramach międzynarodowego programu Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

 

Wysokość otrzymanego dofinansowania z EDA:  810.317 EUR netto

 

UMOWA nr 5190/EDA/2021/0 z MEiN o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W21/EDA/2021, finansowanie w ramach PMW („Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”) MEiN

 

Wysokość otrzymanego dofinansowania z PMW MEiN:  629.139,00 PLN

 

Kierownik zespołu AMW: dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW

 

 

Cel projektu:

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania i narzędzi projektowych do modelowania niskoszumowych śrub napędowych nowej generacji. Zaawansowane modele nowoczesnych materiałów, takich jak materiały kompozytowe, zostaną zintegrowane z narzędziami numerycznymi, aby wspomóc projektowanie pędników kompozytowych. Prace obejmują obliczeniową dynamikę płynów (CFD), analizę elementów skończonych (MES), interakcję płyn-struktura (FSI) oraz modele teoretyczne. Modele zostaną sprawdzone poprzez kontrolowane eksperymenty prototypowe na standardowym, symetrycznym skrzydle i typowym pędniku śrubowym.

 

Obok celu głównego wyznaczono szereg celów drugorzędnych jakimi są:

 • Poprawa obecnej wiedzy na temat podstawowych mechanizmów generowania / propagacji sygnałów hydroakustycznych przez śruby okrętowe poprzez rozwój i walidację narzędzi do modelowania.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie śrubowych pędników kompozytowych, sposobów ich wytwarzania oraz korzyści i nowych wyzwań w projektowaniu i rozwoju.
 • Badanie integrację czujników jako pierwszy krok w kierunku programu diagnostyki typu SHM opartego na aktualnym stanie technicznym. Nowe materiały i systemy czujników dostarczą również nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie testów eksperymentalnych.
 • Udoskonalenie metod testowania i konfiguracji eksperymentalnej dla nowoczesnych pędników.

 

Nacisk zostanie położony na śruby napędowe niekawitujące, z uwagi na zastosowanie w okrętach podwodnych, niszczycielach min i okrętach ZOP (zwalczania okrętów podwodnych) oraz dodatkową złożoność obliczeniową kawitacji. Wpływ strukturalny (zmęczenie / erozja) kawitacji na materiały kompozytowe będzie rozważany z eksperymentalnego punktu widzenia. Ten aspekt dotyczy ogólnego zakresu zastosowań śrub okrętowych. Ponadto, opracowane narzędzia do modelowania mogą zostać rozszerzone o kawitację na późniejszym etapie.

 

Partnerzy Projektu to:

 

Norwegia (Lider Projektu):

 • Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
 • FiReCo
 • Light Structures AS (LS)
 • SINTEF Ocean (SO)

 

Włochy:

 • CETENA
 • CNR-INM
 • Politecnico di Milano (POLIMI)

 

Polska

 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Centrum Techniki Okrętowej
 • LQS Energy People sp. z o.o.

  Logo NextpropLogo EDA

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia