fbpx

Rekrutacja uzupełniająca na studia wojskowe | Informacje dla kandydatów


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na studia wojskowe

Element postępowania rekrutacyjnegoTermin
Składanie wniosków do 03.03.2023 r.
Informowanie kandydatów o terminie postępowania rekrutacyjnego do 14.03.2023 r.
Egzaminy wstępne 21.03.2023 r.
Ogłoszenie list osób wstępnie zakwalifikowanych 22.03.2023 r.
Specjalistyczne badania lekarskie do 24.03.2023 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe do 04.04.2023 r.
Ogłoszenie wyników końcowych 21.04.2023 r.
Wcielenie do służby wojskowej 04.05.2023 r.

Zasady i tryb rekrutacji uzupełniającej

Strona: zasady rekrutacji

Opłaty

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej (opłata rekrutacyjna) wynosi 100,00 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku do WCR na numer rachunku bankowego:

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia