fbpx

Zasady naliczania punktów za świadectwo dojrzałości

Na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości naliczane są punkty za przedmioty obowiązkowe (matematyka, język angielski) oraz przedmioty dodatkowe (w zależności od wybranego kierunku studiów):

 1. geografia lub fizyka dla kierunku nawigacja,
 2. fizyka dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, logistyka,
 3. informatyka dla kierunków: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Rodzaj świadectwa maturalnego:

 1. nowa matura

  Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w procentach (%) przeliczany jest na punkty kwalifikacyjne według przedstawionej poniżej tabeli.

  Liczba punktów przyznawana za jednostkowy wynik (1%) ze świadectwa dojrzałości
  Przedmiot na świadectwie dojrzałościLiczba punktów przyznanych za wynik na poziomie
  podstawowymrozszerzonym
  Matematyka 0,25 0,5
  Język angielski 0,1 0,2
  Przedmiot dodatkowy 0,15 0,3

  Wykaz przedmiotów dodatkowych:

  1. geografia lub fizyka dla kierunku nawigacja,
  2. fizyka dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, logistyka,
  3. informatyka dla kierunków: informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.
 2. stara matura
  OcenaLiczba punktów rekrutacyjnych
  czterostopniowa skala ocenszcześciostopniowa skala ocen
  matematykafizyka, informatyka, geografiajęzyk angielskimatematykafizyka, informatyka, geografiajęzyk angielski
  6 50 30 20
  5 50 30 20 40 24 16
  4 30 18 12 30 18 12
  3 10 6 4 20 12 8
  2 10 6 4
  Liczba punktów rekrutacyjnych = (P+U)/2
  P — wynik egzaminu maturalnego z części pisemnej
  U — wynik egzaminu maturalnego z części ustnej
 3. matura międzynarodowa
  Punkty uzyskana na Maturze MiędzynarodowejLiczba punktów rekrutacyjnych
  matematykafizyka, informatyka, geografiajęzyk angielski
  Higher LevelSubsidiary LevelHigher LevelSubsidiary LevelHigher LevelSubsidiary Level
  7 50 25 30 23 20 15
  6 43 21 25 19 17 13
  5 35 18 21 16 14 10
  4 28 14 16 12 11 8
  3 21 11 12 9 8 6
  2 14 7 8 6 5 4
 4. matura uzyskana poza granicami RP

  Punkty rekrutacyjne kandydatów posiadających zagraniczne świadectwo maturalne obliczane są jako liczba punktów zaokrąglona do najbliższej wartości całkowitej wyniku zależności:

  wynik = Lv * (La-1) * M / (Lm-1)

  gdzie:
  Lv — wartość zależna od poziomu trudności egzaminu maturalnego (podstawowy, rozszerzony) wynosząca Lv=0,5 dla egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowywm lub Lv=1 dla egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy egzamin maturalny przeprowadzany jest tylko na jednym poziomie trudności, przyjmuje się wartość Lv jak dla poziomu rozszerzonego tj. Lv=1,
  M — maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu (M=50 dla matematyki, M=20 dla języka angielskiego, M=30 dla przedmiotów dodatkowych),
  Lm — liczba poziomów skali występujących na świadectwie zagranicznym (np. Lm = 4 dla skali ocen 2-5, Lm = 6 dla skali ocen A-F),
  La — numer poziomu skali na świadectwie zagranicznym uzyskany przez kandydata, przy czym poziom nr 1 odpowiada najniższemu wynikowi wg danej skali ocen.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia