fbpx

Test wydolności fizycznej

Test wydolności fizycznej dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne (kierunek priorytetowy lub alternatywny) i przeprowadzany jest według następujących zasad:
1) kryteria testu są jednakowe dla kobiet i mężczyzn,
2) test realizowany jest w jednym dniu szkoleniowym,
3) test wydolności fizycznej nie podlega punktacji,
4) konkurencje realizowane są w kolejności zgodnej z numeracją podaną w tabeli

 

  Lp.
 Konkurencja  Odległość
 Czas*  Ilość* 
 1 Podciąganie na drążku -  Bez limitu  5

PRZERWA 15 min  

 2 Uginanie ramion (pompki) - Bez limitu 35

PRZERWA 15 min   

 3 Skłony w przód - 2 min 50

 PRZERWA 15 min  

4    Pływanie pod wodą (bez skoku do wody)    20m - -

  PRZERWA 20 min  

5 Pływanie 400m do 15 min -

 PRZERWA 30 min

6 Bieg 1000m 4,25min  -

 PRZERWA 20 min

*) Wartości podane w kolumnie dotyczą wymagań minimalnych

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia