Wyróżnienia Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości
piątek, 09 sierpień 2019 12:02

Wyróżnienia Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W środę, 7 sierpnia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wyróżnionymi osobami z Akademii Marynarki Wojennej przez Prezesa Rady Ministrów zostali prorektor ds. nauki kmdr rez. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW oraz Kanclerz AMW kmdr Marek Drygas. W imieniu Premiera wyróżnienia wręczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

5d4bfceec9f7b o

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości ma kształt prostokąta. Na jego awersie widnieje wizerunek orła białego w koronie, wokół którego umieszczone zostały wizerunki wybitnych Polaków: Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera. W dolnej, lewej części umieszczono napis: 100-lecie odzyskania niepodległości. Natomiast na stronie odwrotnej znajduje się napis: „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy?”, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich.

111

222

Medal ten honoruje osoby, które swoją zaangażowaną postawą na rzecz przemian demokratycznych włączają się w budowę wspólnoty, wzmacniają suwerenność i tożsamość narodową.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia