poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:50

PRZESZKOLENIE METOC DLA PODCHORĄŻYCH INSTYTUTU MW UKRAINY Z ODESSY

W dniach 03 – 10  czerwca 2018 r. w Akademii Marynarki Wojennej przebywała delegacja 12 podchorążych Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy oraz wykładowca meteorologii z Narodowego Uniwersytetu Morskiego Ukrainy z Odessy. Celem wizyty był udział w kursie meteorologii i oceanografii dla podchorążych z morskich uczelni zagranicznych – METOC. Czwarta edycja tego kursu, którego pomysłodawcą i realizatorem jest poprzedni rektor – komendant, kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ w całości przygotowana została dla podchorążych z Ukrainy.

06 08 Metoc 013

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z podstaw meteorologiczno-oceanograficznego (METOC) zabezpieczenia działań na morzu okrętów wojennych, w szczególności:

  • doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji meteorologiczno-oceanograficznej (METOC) w działalności na morzu,
  • doskonalenie zasad czytania i interpretacji map meteorologicznych i oceanograficznych,
  • zapoznanie się z procedurami pływania w trudnych pod względem hydrometeorologicznych warunkach na morzu,
  • przewidywanie skutków oddziaływania trudnych warunków hydrometeorologicznych na okręt i wykonywanie zadań bojowych.

Na zakończony kurs składały się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia realizowane w Laboratorium meteorologii i oceanografii, zajęcia praktyczne na Symulatorze mostka oraz podróż studyjna na latarnię morską w Rozewiu i wybrzeże Zatoki Puckiej. Uzupełnieniem pobytu podchorążych z Odessy było zapoznanie z bazą dydaktyczną uczelni, zwiedzanie okrętu muzeum ORP „Błyskawica” oraz Gdyni, Gdańska i Sopotu.

06 05 Ukraina 009

Zrealizowane przedsięwzięcie jest przykładem zaangażowania Akademii Marynarki Wojennej w program NATO DEEP Ukraine.

Misją tego programu (DEEP – Defense Education Enhancement Program) jest działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych resortu obrony krajów partnerskich  zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami.

Swoją misję program realizuje poprzez:

  • wspieranie instytucji szkolnictwa wojskowego (uczelni wojskowych, centów i ośrodków szkoleniowych, szkół podoficerskich itp.) w rozwoju metod szkolenia (how to teach) oraz programów szkolenia (what to teach);
  • dostosowane do indywidualnych wymagań edukacyjnych poszczególnych partnerów - każda instytucja szkolnictwa wojskowego jest inna i wymaga indywidualnego podejścia;
  • wspólne zarządzanie przez Partnerstwo dla Pokoju i NATO w ramach programów wieloletniej współpracy, mające na celu umożliwienie krajom partnerskim wsparcia efektywnego rozwoju w obszarze szkolnictwa wojskowego.

Akademia Marynarki Wojennej od 4 lat aktywnie uczestniczy w programie NATO DEEP Ukraina wspierając wspólnie z AMW Bułgarii i AMW USA, powstały po aneksji przez Rosję Krymu, Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy w Odessie.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia