fbpx

Władze | Prorektor ds. nauki

 T Kniaziewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI
kmdr rez. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW

tel. 261 26 26 25
fax. 261 26 626 25 03
t.kniaziewicz@amw.gdynia.pl


Kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW po ukończeniu w 1988 r. Technikum Budowy Okrętów im. Conradich w Gdańsku, został przyjęty na studia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej. 

Po promocji na stopień podporucznika marynarki oraz uzyskaniu w 1993 r. tytułu magistra inżyniera mechanika w specjalności „maszyny i siłownie okrętowe”, został skierowany na staż na stanowisko oficera mechanika na korwecie ORP „Kaszub”, wchodzącego w skład 11dDS w Helu. 

W 1994 r. rozpoczął służbę na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Technicznej Eksploatacji Okrętów. 
W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego w wyniku obrony pracy doktorskiej na temat metodyki pomiaru emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych. 

W latach 2011 -2014 pełni funkcję kierownika Zakład Eksploatacji Siłowni Okrętowych w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów. 

W roku 2014 Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Modelowanie procesów emisji spalin okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego w rzeczywistych warunkach eksploatacji”, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. 

Od 2014 r pełni funkcję dyrektora Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów, a od 2016 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego AMW. W dniu 9 stycznia 2017 r. kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz został wybrany na funkcję prorektora ds. nauki.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia