Władze | Prorektor ds. kształcenia i studenckich

Władze | Prorektor ds. kształcenia i studenckich

 

Miesikowski Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorektor ds. kształcenia i studenckich

dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

tel. 261-262-632

fax. 261-262- 643

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Kmdr (rez.) dr inż. Mariusz Mięsikowski urodził się 5 listopada 1962 r. w Toruniu. Studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego rozpoczął w 1982 r., które ukończył w 1987 r. uzyskując tytuł zawodowy mgr. inż. nawigatora w specjalności uzbrojenie rakietowe i artyleryjskie. Rok wcześniej został mianowany na stopień podporucznika marynarki wojennej w grupie osobowej pokładowej.

Po ukończeniu studiów został skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Grupie Okrętów Szkolnych Akademii Marynarki Wojennej. W latach 1987-1990 pełnił kolejno obowiązki dowódcy działów: artyleryjskiego, następnie łączności i obserwacji technicznej na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”. W 1990 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy szkolnego okrętu żaglowego ORP „Iskra”, które pełnił do 1996 r., biorąc udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach okrętu
z tego okresu: operacjach żagiel, „Columbus Regatta” w 1992 r., rejsie okrętu dookoła świata
(1995-1996). W 1993 roku zdał egzamin i uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem.

 
W roku 1996 rozpoczął studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Rozprawę doktorską nt. „Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strapdown” obronił w 2000 r. i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Po obronie doktoratu kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej na stanowiskach: starszego wykładowcy, adiunkta i kierownika Zakładu Systemów Nawigacyjnych. Był również nieetatowym kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego AMW, odpowiedzialnego za realizację szkoleń według programów Międzynarodowej Organizacji Morskiej - IMO. Od 2005 roku przez dwa lata pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Wcześniej, w 2001 r. ukończył międzynarodowy kurs specjalistyczny w The Royal Danish Naval Tactical and Weapons School w Kopenhadze.

W 2002 roku uczestniczył w uruchomieniu oraz wprowadzeniu do procesu dydaktycznego w Uczelni laboratorium – Zespołu Okrętowych Systemów Nawigacyjno-Manewrowych. Od 2007 r. był zastępcą komendanta ds. ogólnych a następnie prorektorem ds. wojskowych. W 2018 roku, po ponad 35 latach zakończył służbę wojskową. Aktualnie jest pracownikiem dydaktycznym zatrudnionym na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI jest od kilku kadencji ławnikiem Izby Morskiej i Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni, członkiem Polskiego Forum Nawigacyjnego i Bractwa Kaphornowców. W latach 2017-2019 był członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Angażuje się również we współpracę międzynarodową. Od 2014 roku jest koordynatorem i ekspertem AMW w programie NATO DEEP Ukraine oraz od 2017 roku przedstawicielem Polski w Komitecie Sterującym Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju.

Obszar jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych obejmuje systemy i okrętowe urządzenia nawigacyjne, manewrowanie okrętem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo nawigacji. Za wzorową służbę został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę, Morskim Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Milito Pro Christo. Ponadto wyróżniony został tytułem Zasłużony Żołnierz RP, odznaką Honorową Marynarki Wojennej i krzyżem Pro Mari Nostro.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia