fbpx

Władze | Prorektor ds. kształcenia i studenckich

 Prorektor Jarosław Teska fot KMiłosz mala rozdzielczosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prorektor ds. kształcenia i studenckich

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW.

tel. 261-262-632

fax. 261-262- 643

j.teska@amw.gdynia.pl

 


 

Jaroslaw TESKA (ur. 22.12.1967 r. w Iławie) Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe Zamówienia publiczne w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, Zarządzanie projektem badawczym w Wyższej Szkole Bankowej oraz Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

W 1999 roku uzyskał tytuł doktora, w Akademii Obrony Narodowej, w dyscyplinie nauk wojskowych. W 2014 roku obronił rozprawę habilitacyjną, na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie.

W latach 1992-1996 był szefem zaopatrzenia żywnościowego w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku. Następnie pełnił służbę na różnych stanowiskach począwszy od adiunkta w Akademii Marynarki Wojennej, poprzez dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, aż do Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Naukowo zajmuje się ekonomią sektora publicznego, w szczególności bezpieczeństwem ekonomicznym państwa oraz wydatkami publicznymi. Jest autorem około 100 publikacji naukowych, popularno-naukowych i opinii. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011). Krzyżem Morskim 2019 rok), oraz wieloma medalami resortowymi, okolicznościowymi oraz nagrodami  Rektor II stopnia za osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia