fbpx

Władze | Prorektor ds. wojskowych

 

prorektor kmdr Pawel Podgorny v1

PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH
kmdr Paweł PODGÓRNY

tel. 261 262 633

Kmdr Paweł Podgórny jest absolwentem Liceum Lotniczego oraz Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, po ukończeniu której związał się z morskim rodzajem sił zbrojnych.

Zawodową służbę rozpoczął w 1. Dywizjonie Lotniczym Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny oficerów operacyjnych i rozpoznawczych jednostek lotniczych, po ukończeniu którego pełnił funkcje oficera rozpoznawczego dywizjonu i szefa sztabu eskadry koordynując m.in. realizację szkolenia lotniczego z siłami okrętowymi 3. Flotylli Okrętów (tj. gOR, dOP, dpjp i dOZOP). 

W latach 2002-2010 pełnił służbę w Zarządzie Operacji Morskich N3 Sztabu Dowództwa Marynarki Wojennej w Oddziale Szkolenia Dowództw, Oddziale Misji i Sytuacji Kryzysowych orz na stanowisku szefa Wydziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń.

Dodatkowo, w latach 2006-2009 wykonywał obowiązki w Sztabie Kryzysowym MON oraz uczestniczył w pracach grupy roboczej Agencji Standaryzacyjnej NATO w obszarze rozwoju i implementacji doktryn - Allied Joint Operations Doctrine Working Group /AJOD WG/. 

W latach 2010-2013 pełnił służbę w Oddziale Ćwiczeń Zarządu J7 Dowództwa Sił Połączonych w Neapolu /Joint Force Command Naples HQ/, gdzie odpowiadał za koordynację i przygotowanie ćwiczeń certyfikujących dowództwa komponentów: morskiego (SP MARFOR, FRA MARFOR), lotniczego (FR JFAC, UK JFAC) i lądowego (ARRC) na etapie ich przygotowania do dyżuru w składzie Sił Odpowiedzi NATO. 

Od 2014 roku pełnił służbę w Inspektoracie MW Dowództwa Generalnego RSZ jako starszy specjalista, a następnie szef Oddziału Ćwiczeń, odpowiadając za koordynację udziału sił MW w ćwiczeniach narodowych (m.in. ANAKONDA, JESIEŃ, MODEL), sojuszniczych (m.in. serii BALTOPS, TRIDENT, DYNAMIC, NOBLE) i międzynarodowych (m.in. NOCO, JOINT WARRIOR, OPEN SPIRIT). tym okresie reprezentował również MW na forum European Fleet Programmers Meeting oraz NATO Maritime Exercise Working Group.  

Głównym obszarem jego zainteresowań jest problematyka szkolenia dowództw i sztabów, metodyka szkolenia operacyjno-taktycznego wojsk, a szczególnie zagadnienia związane z procesem przygotowania i prowadzenia ćwiczeń. Od 2014 roku zdobyte przez lata doświadczenie i wiedzę przekazuje studentom i słuchaczom Akademii Marynarki Wojennej m.in. w ramach kursów doskonalenia zawodowego. 

Komandor Paweł Podgórny jest absolwentem studiów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku transport i logistyka oraz podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku dowodzenie siłami morskimi. Ponadto, w PJHQ Northwood ukończył kurs planowania międzynarodowych operacji połączonych (International Joint Operations Planning Course) oraz w NATO School Oberammergau kurs planowania ćwiczeń NATO (NATO Exercise Planning Course). W 2016 roku został skierowany do USA na studia polityki obronnej (Naval Command College) w US Naval War College, po ukończeniu których w 2017 roku wyznaczony został na stanowisko prorektora ds. wojskowych  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wyróżniony został Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”, a także tytułem „Zasłużony Żołnierz RP” z prawem noszenia odznaki w stopniu I (złotą) i „Odznaką Honorową MW”.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia