Akademickie Centrum Sportowe

Akademickie Centrum Sportowe

Akademickie Centrum Sportowe mieści się na terenie AMW i zarządza obiektami sportowymi Uczelni.

W skład ACS wchodzi Ośrodek Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Ośrodek Szkolenia Pływackiego. Centrum jest jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą realizującą program wychowania fizycznego w ośrodkach.
ACS odpowiada za realizację szkolenia z wychowania fizycznego podchorążych, studentów oraz kadry.
Pracownicy ACS prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, organizują zawody i wydarzenia sportowe na rzecz społeczności akademickiej. W ACS działa 13 sekcji sportowych, które umożliwiają rozwój indywidualnych pasji sportowych.

 

ra1ckzo1gwo1o1

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO

 

1. Przeznaczeniem ACS jest zabezpieczenie realizacji zadań dydaktycznych z wychowania fizycznego, treningów sportowych, dodatkowych zajęć sportowych (popołudniowych i w dni wolne od zajęć dydaktycznych) oraz imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i innych.

2. Zajęcia w ACS odbywają się według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu (grafiku).

3. Wejście na obiekt odbywa się na podstawie ważnej przepustki uprawniającej do wejścia na teren AMW, karnetu.

4. Wszystkie zajęcia na terenie ACS odbywają się pod nadzorem uprawnionej kadry.

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu ACS odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, obsługa obiektu, przedstawiciele podmiotów wynajmujących a także organizatorzy zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć.

6. Korzystanie z poszczególnych elementów kompleksu ACS określone jest regulaminami szczegółowymi umieszczonymi w widocznych miejscach w rejonach realizacji wybranych zajęć.

7. ACS czynne jest:

a) "hala”:

poniedziałek - piątek w godz. 06.30 - 22.00

sobota, niedziela w godz. 08.00 – 20.00

b) "basen sportowy" oraz "basen szkoleniowy":

poniedziałek - piątek w godz. 06.30 - 22.00 (ostatnie wejście 21.00)

sobota, niedziela w godz. 08.00 – 20.00 (ostatnie wejście 19.00)

c) "strefa saun":

poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 21.00

sobota, niedziela w godz.13.00-19.00

8. Zajęcia z wychowania fizycznego i treningi w sekcjach sportowych oraz inne zajęcia grupowe prowadzone są przez uprawnioną kadrę dydaktyczną, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo ćwiczących oraz stan techniczny wyposażenia, przyrządów i przyborów.

9. Treningi indywidualne odbywają się pod nadzorem kadry ACS realizującej zadania w ramach nadzorów służbowych lub osób upoważnionych posiadających stosowne kwalifikacje.

10. Uczestnicy zajęć (oraz osoby korzystające z ACS) zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z ACS oraz do bezwzględnego stosowania się do zaleceń kadry ACS i obsługi obiektu. Osoby naruszające postanowienia regulaminów w ramach kompleksu ACS będą usuwane z obiektu. Za wypadki oraz straty materialne wynikające z winy osób korzystających odpowiedzialność finansową, jak też karną ponoszą te osoby.

11. Za przedmioty pozostawione w szatni lub innych miejscach obsługa ACS nie ponosi odpowiedzialności.

12. Ćwiczących w części halowej ACS obowiązuje ubiór sportowy i zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.

13. Na basenach obowiązuje strój pływacki: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy, dla mężczyzn spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszeni, ponadto obuwie zmienne (klapki). Przy włosach krótkich - czepek jest zalecany. Przy włosach długich - czepek jest wymagany.

14. O wypadkach ćwiczących oraz uszkodzeniach, sprzętu lub wyposażenia będącego na wyposażeniu ACS należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

15. Na terenie ACS i w jego obrębie zewnętrznym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów za wyjątkiem miejsc wyznaczonych oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających.

16. Zabrania się również:

  • wchodzenia na teren ACS wbrew zakazom pracowników ACS;
  • nadmiernego hałasowania oraz zaśmiecania obiektu;
  • wprowadzania zwierząt.

17. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszych zasadach korzystania, reguluje doraźnie dyrektor oraz pracownicy ACS.

18. Wymiary basenu pływackiego:

  • długość toru: 25 metrów,
  • liczba torów: 8,
  • głębokość: od 1,9 m do 2,4 m,
  • maksymalna liczba na torze: 8 osób

Maksymalna ilość osób przebywających w strefie cardio + siłownia to 50 osób.

Opracował:

Zespół ACS AMW

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia