fbpx
poniedziałek, 13 06 2022 12:08

Konferencja naukowa Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych

Napisał

W piątek 10 czerwca 2022 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja naukowa pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych,

zorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

oraz Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.

Cel przedsięwzięcia
Świadomość potrzeby ochrony dóbr kultury nieustannie wzrasta, na co wpływ miały ostatnie klęski żywiołowe oraz konflikty zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wydarzenia, które rozgrywają się obecnie za naszą wschodnią granicą, czynią ten problem wręcz palącym. Ochrona obiektów dziedzictwa kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych jest ważna zarówno dla środowisk cywilnych, jak i mundurowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dobrom kultury kluczowe jest przygotowanie samych obiektów oraz zbiorów, jak i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie stawiają różnorodne w swym charakterze i trudne do przewidzenia sytuacje kryzysowe bądź konflikty zbrojne. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie nastąpiła w środowiskach cywilnych i wojskowych intensyfikacja działań na rzecz ochrony dóbr kultury na wypadek wojny i sytuacji kryzysowej, zwłaszcza podjęcia odpowiednich zabezpieczeń i należytego opracowania planów ochrony z procedurami postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia. Organizatorzy pragną stworzyć platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz ochrony dziedzictwa kultury, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury w sytuacji szczególnych zagrożeń.

Zaproszeni goście
W obradach uczestniczyli m.in. dyrektorzy departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Dyrektor Biblioteki Narodowej, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dyrektorzy muzeów, przedstawiciele instytucji kultury (w tym Narodowego Instytutu Dziedzictwa), środowisk wojskowych (w tym Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sił Specjalnych, WOT), służb mundurowych (SG, ŻW, Policja, PSP), akademickich, konserwatorów i władz samorządowych, a także goście z zagranicy (w tym konserwatorka z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki z Ukrainy oraz dyrektor departamentu Narodowej Galerii Praskiej z Republiki Czeskiej).

Patronaty
Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA), Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Prezydenta Miasta Gdynia oraz SSAB Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa. Patronem medialnym przedsięwzięcia był   portal Trójmiasto.pl.

Konferencja uzyskała wsparcie finansowe Urzędu Miasta Gdynia.

 

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/uczelnia/finansowane-ze-srodkow-eug/item/3809-miedzysektorowe-wyzwania-specjalista-ds-ochrony-dobr-kultury-na-wypadek-sytuacji-kryzysowej-i-wojny-opracowanie-programu-studiow-podyplomowych-dedykowanych-pracownikom-dzialajacym-na-pograniczu-dziedzin

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia