fbpx
sobota, 04 06 2022 12:54

90 lat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW

Napisał

3 czerwca br. w audytorium Biblioteki Głównej AMW odbyło się uroczyste Sympozjum z okazji 90-lecia działalności Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW.

 

Sympozjum otworzył Rektor-Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Następnie Dziekan WME dr hab. inż Grzegorz Grzeczka powitał wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawił osiągnięcia naukowo-badawcze WME. Aspekt historyczny z okazji 90-lecia działalności Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego w 100-leciu AMW przedstawił były Rektor-Komendant AMW, Dziekan WME w latach 1991-1994 prof. dr hab. inż Zygmunt Kitowski. Perspektywy rozwoju infrastruktury Wydziału w obszarze badań technologii prac podwodnych przedstawił dr hab. inż. Adam Olejnik. Kolejnym punktem Sympozjum była informacja Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich dr Agaty Załęskiej-Fornal o współpracy międzynarodowej m.in. o projekcie MAREMATHICKS - innowacyjne metody nauczania matematyki w uczelniach morskich.

 

Jednym z ostatnich punktów sympozjum były wystąpienia i podziękowania zaproszonych gości. Okolicznościowe spotkanie pokoleń pozwoliło na refleksje i wspomnienia wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę w bogaty 90-letni dorobek naukowo-dydaktyczny WME. 

 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej posiada wieloletnie tradycje w kształceniu technicznych kadr morskich, które sięgają początków XX wieku. Na przestrzeni minionego czasu wzbogacił się on o liczne doświadczenia z zakresu badań naukowych oraz dydaktyki, którymi może się pochwalić nie tylko w Polsce. Nasi absolwenci cieszą się wielkim zaufaniem wśród pracodawców, którzy po wielu latach obserwacji wyrobili sobie przychylne nam zdanie. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest nowoczesna i dobrze funkcjonująca baza laboratoryjna i naukowa. Nasz Wydział umożliwia szeroki dostęp do laboratoriów i pracowni, gdzie studenci zdobywają pierwsze praktyczne doświadczenia.

 

Na naszych absolwentów czekają interesujące oferty zatrudnienia nie tylko na morzach i ocenach świata, lecz również na lądzie w obszarach związanych między innymi z automatyzacją i komputeryzacją procesów technologicznych. Obecnie obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną szczególnie specjalności morskich.

Informacja prasowa

Z kart historii WME

 

Galeria

Galeria 2

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia