Współpraca z Saab Kockums AB
piątek, 06 grudzień 2019 08:59

Współpraca z Saab Kockums AB

W dniach 26 i 27 listopada w Karlskronie odbyło się doroczne spotkanie w celu podsumowania dotychczasowej współpracy i poszukiwania nowych obszarów do jej rozwijania zgodnie z dwustronną umową ramową pomiędzy AMW a Saab Kockums AB podpisaną w Karlskronie 11 grudnia 2017 r. W składzie naszej delegacji byli: kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW, dr Agata Załęska-Fornal, prodziekan WME oraz kmdr ppor. dr inż. Marcin Kluczyk. Po stronie szwedzkiej poza przedstawicielami Saab Kockums AB uczestniczyli pracownicy Blekinge Institute of Technology (BIT) z Karlskrony oraz Szwedzkiej Akademii Obrony (SAO) w Sztokholmie z kontradmirał Ewą Skoog Haslum (deputy vice-chancellor) na czele.

2019 11 26 stocznia Saab Kockums AB

Pierwszy dzień pobytu, czyli 26 listopada, był poświęcony zapoznaniu się ze stocznią Saab Kockums w Karlskronie a później prezentacji stron spotkania, osiągnięć i badań naukowych oraz dyskusji nad wspólnymi obszarami zainteresowań. Kolejny dzień był przeznaczony na zapoznanie się z okrętami bazy morskiej w Karlskronie. Udział brali w tym wszyscy wyżej wymienieni uczestniczy a gospodarzem był dowódca 1. Flotylli OP kmdr Mats Angeus wraz z kilkoma oficerami, w tym dowódcami odwiedzanych okrętów: HSwMS Halland (OP) i HSwMS Belos (A214 - ratowanie załóg okrętów podwodnych).

Dzięki współpracy Saab Kockums AB w Akademii organizowane są systematycznie wykłady otwarte inżynierów ze szwedzkiej stoczni, którzy przedstawiają najnowsze rozwiązania w konstruowaniu okrętów, ale także systemów uzbrojenia morskiego. Także nasi studenci wojskowi i cywilni kierunku mechanika i budowa maszyn mają możliwość odbycia praktyki stoczniowej w Karlskronie. Do istotnych wydarzeń naukowych zostało także wpisane wspólnie organizowane przez obu partnerów doroczne Polish-Swedish Naval Technology Forum (ostanie odbyło się 16-17 stycznia 2019 r. a kolejne odbędzie się 25-26 marca 2020).

2019 11 27 w messie na okręcie podwodnym

Akademia Marynarki Wojennej jak i Saab Kockums AB są zainteresowane dalszym rozwojem współpracy naukowej. Obiecująca jest także możliwość współpracy z nowymi szwedzkimi partnerami naszej uczelni tj. Blekinge Institute of Technology z Karlskrony oraz Szwedzką Akademią Obrony ze Sztokholmu. W najbliższym czasie AMW podpisze umowę ERASMUS + pozwalającą na wymianę z tymi uczelniami studentów i naukowców.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia