Odszedł na wieczną wachtę wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk
czwartek, 05 wrzesień 2019 11:37

Odszedł na wieczną wachtę wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wiceadmirała w stanie spoczynku

 

PIOTRA KOŁODZIEJCZYKA

 

Dowódcy Marynarki Wojennej w latach 1986 – 1989

Ministra Obrony Narodowej w latach 1990-1991, 1993-1994.

 

W zmarłym straciliśmy człowieka oddanego służbie Marynarce Wojennej.

Rodzinie i najbliższym zmarłego przekazujemy wyrazy szczerego i serdecznego współczucia.

                

                                                                                             Rektor - Komendant, Senat, kadra,

                                                                                              pracownicy wojska podchorążowie i studenci

                                                                                         Akademii Marynarki Wojennej

                                                                                          im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

 

Wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk urodził się w Poniecu 8 czerwca 1939 roku. W 1956 roku rozpoczął naukę na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszy przydział otrzymał do służby na kutrach torpedowych projektu 183 w 3.Brygadzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Następnie służbę swoją pełnił na okrętach ORP KT-83, ORP KT-87 oraz jako dowódca okrętu na ORP KT-88. W 1962 roku , został przeniesiony na kutry projektu 205, gdzie był dowódcą działu rakietowo-artyleryjskiego ORP HEL oraz zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu ORP ELBLĄG. Kolejno w okresie 1973–1977 pracował w Sztabie Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowiskach pomocnika szefa wydziału, zastępcy szefa oddziału i szefa oddziału w Oddziale Rozpoznania. Dowodził również wydzieloną grupą Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wzgórzach Golan. W 1980 roku został dowódcą 3.Flotylli Okrętów w Gdyni, a w 1983 roku objął obowiązki szefa Sztabu – I zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej. W latach 1986–1989 był dowódcą Marynarki Wojennej. Dwukrotnie w latach 1990-1991, 1993-1994 zajmował stanowisko Ministra Obrony Narodowej.


Cześć jego pamięci!

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia