SZKOLENIE PODSTAWOWE
wtorek, 03 wrzesień 2019 09:36

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Pod koniec lipca br.  w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęło się szkolenie podstawowe tzw. ,,unitarka’’ dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.  W szkoleniu bierze udział 95 podchorążych, wśród których niemal 20 procent to kobiety. Natomiast od 19 sierpnia do podchorążych, którzy będą  kształcili się w systemie pięcioletnich studiów, dołączyła grupa  kandydatów na oficerów, którzy będą szkoleni w systemie dwunastomiesięcznego kursu oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie szkolenia na terenie AMW oraz w ośrodku szkolenia poligonowego Strzepcz żołnierze zostali zapoznani z podstawami rzemiosła wojskowego w trakcie zajęć inżynieryjno - saperskich, łączności, musztry, szkolenia strzeleckiego, taktyki czy wychowania fizycznego.

IMG 6423

Od 2 września podchorążowie ubywają na kolejny etap szkolenia do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie odbędą rejs kandydacki na okrętach Marynarki Wojennej. Całość szkolenia zwieńczy przysięga wojskowa zaplanowana na piątek, 20 września w  Akademii Marynarki Wojennej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia