fbpx
piątek, 30 08 2019 16:16

PROMOCJA OFICERSKA ORAZ UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW PRZEZ PODCHORĄŻYCH ZAGRANICZNYCH

Napisał

W piątek, 30 sierpnia 2019 roku  odbyła się promocja oficerska polskich podchorążych Akademii Marynarki Wojennej oraz uroczystość ukończenia studiów I stopnia przez zagranicznych podchorążych z Kataru oraz Kuwejtu. Ceremonia odbyła się na  pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowanych zostało 35 polskich absolwentów. Natomiast 25 podchorążych zagranicznych otrzymało z rąk Rektora – Komendanta kordzik,  na pamiątkę ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Poskiego gen. broni Michał Sikora. Obecnością swą uroczystość zaszczycili Jego Ekscelencja Ahmed Almidhadi – ambasador  Państwa Katar, Jego Ekscelencja Khalid Alfadhli – ambasador Państwa Kuwejt, admirałowie, generałowie, duchowieństwo oraz zaproszeni goście. Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwszy, oficerskie szlify otrzymał prymus bosman podchorąży Mateusz Sobolewski.

AMW fot K Milosz 013

Do nowo promowanych oficerów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował list, który odczytał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora. Rektor-Komendant w swoim przemówieniu złożył gratulacje bohaterom dzisiejszego dnia, do nich, ale również do ich najbliższych skierował najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta AMW kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta otrzymali kordziki, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego. Prymus Akademii Marynarki Wojennej ppor. mar. Mateusz Sobolewski otrzymał nagrodę przyznaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej, wyróżniony za II lokatę ppor. mar. Konrad Skwierawski otrzymał nagrodę od Ministra Obrony Narodowej, natomiast wyróżniona za III lokatę ppor. mar. Katarzyna Garus otrzymała nagrodę od Rektora – Komendanta AMW. 

Po akcie mianowania na pierwszy stopień oficerski polskich podchorążych, na pokład okrętu weszli zagraniczni absolwenci z Kuwejtu i Kataru, którzy wzięli udział w ceremonii ukończenia studiów 1. stopnia. Rektor-Komendant AMW wyróżnił również najlepszych studentów zagranicznych. Pierwsze 3 lokaty zajęli: Jarrah Al-Mansour, Dhubaibi Al-Dhubaibi, Humaid Al-Hemaidi.

Spośród promowanych, 12 polskich podchorążych kształciło się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 23 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Natomiast w uroczystości ukończenia studiów pierwszego stopnia na pokładzie ORP „Błyskawica” wzięło udział 10 podchorążych z Kataru oraz 15 z Kuwejtu, którzy  studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.  Zagraniczni podchorążowie podczas swojego pobytu w murach naszej uczelni nie tylko nauczyli się marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych, w tym języka polskiego oraz posiedli wiedzę i umiejętności praktyczne.

Ceremonia promocji oficerskiej jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu weszli jako podchorążowie, a zeszli już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Obraz wyrzucanych w górę, na wiwat, czapek i tekst ślubowania „i nigdy nie zawiodę Cię Ojczyzno”, pozostaje na długo w pamięci dając motywację młodszym rocznikom.

AMW fot K Milosz 023

Dzień wcześniej, w czwartek 29 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów polskim podchorążym oraz uroczystość wręczenia patentów oficerskich. Podczas uroczystości za zdobycie I, II i III lokaty wyróżnieni zostali:
- pozłacanym pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Mateusz Sobolewski;
- pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Konrad Skwierawski oraz bosman podchorąży Katarzyna Garus.
Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Patrycja Angel, bsm. pchor. Maciej Wilk i bsm. pchor. Szymon Leszczyński. Natomiast za najlepsze wyniki sportowe wyróżnienia otrzymali: bsm. pchor. Karol Kukulski, bsm. pchor. Mateusz Sobolewski, bsm. pchor. Kinga Tomaszewska.
Istotnym elementem w życiu studentów jest również działalność pozasłużbowa. W związku z tym, za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz AMW, Samorządu Studentów i innych organizacji wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Dawid Pianka, bsm. pchor. Katarzyna Garus i bsm. pchor. Katarzyna Łosicka.

Uwaga: uroczystości  na kanale YouTube AMW.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wojskowych 2019: https://www.youtube.com/watch?v=WgcBYqOztUs 

Promocja oficerska oraz uroczystość zakończenia studiów przez podchorążych zagranicznych: https://www.youtube.com/watch?v=2UnSJRDPhkM

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej trwają 5 lat i odbywają się w systemie bolońskim, tzn. są dwustopniowe. Przez pierwsze 7 semestrów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności aby zostać inżynierami. Następnie kolejne 3 semestry to już studia 2 stopnia, czyli magisterskie. Jednak ich wojskowa droga zaczyna się jeszcze przed studiami, kiedy to zostają wcieleni do wojska, muszą przejść szkolenie podstawowe, odbyć rejs kandydacki, a zwieńczeniem tego okresu jest złożenie przysięgi wojskowej na sztandar Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Podchorążowie z krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska) kształcą się w polskiej uczelni od 2015 roku. To właśnie ci najstarsi w tym roku ukończyli studia. Obecnie w AMW kształci się 113 podchorążych zagranicznych.

Akademii Marynarki Wojennej to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu. W AMW można studiować na 5 kierunkach wojskowych (nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie). Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na studia cywilne na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, wojsko w systemie służb publicznych, studia marynistyczne, stosunki międzynarodowe oraz pedagogika.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia