poniedziałek, 11 marzec 2019 11:30

Udział podchorążych w konkursie i konferencji o „Żołnierzach Wyklętych”

W czwartek, 7 marca br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się III. Ogólnopolska Studencka Konferencja i Konkurs poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”. Jak co roku, konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród podchorążych i studentów cywilnych akademii wojskowych. W wystąpieniach konferencyjnych prelegenci skupiali się głównie na przedstawianiu tragicznych życiorysów żołnierzy tzw. drugiej konspiracji oraz działaniach aparatu komunistycznego terroru. Z naszej Akademii st. mat pchor. Kamil Jędrak przedstawił referat nt. „Działania Wojskowej Prokuratury PRL na członkach polskiego podziemia antykomunistycznego”, a st. mar. pchor. Jakub Gondek poruszył temat „Podziemie antykomunistyczne na Pomorzu”.

222

Największe emocje wśród uczestników wzbudził finał konkursu wiedzy, do którego zakwalifikowało się 10 osób, wśród nich znalazło się 4 reprezentantów naszej uczelni. Finaliści konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyli: pełniący w tym dniu obowiązki rektora-komendanta AWL, prorektor ds. dydaktycznych – płk dr inż. Jacek Narloch i wicedyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Nie jest to pierwsza konferencja naukowa dotycząca podziemia antykomunistycznego, w której podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej biorą udział. Rokrocznie, delegacja z naszej uczelni prezentuje swoją wiedzę o historii w tej tematyce.

W tym roku organizatorami konferencji była Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (Naukowe Koło Historii Lotnictwa), Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu/Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Naukowe Koło Pamięci Narodowej i Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa) i Wydział Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki  we Wrocławiu.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia