czwartek, 28 czerwiec 2018 12:22

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Akademia Marynarki Wojennej organizuje kurs przygotowawczy z matematyki. Kurs dedykowany jest głównie studentom przyjętym na I rok studiów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności z zakresu matematyki. Kurs uwzględnia wymagania programowe z matematyki obowiązujące na wyższych uczelniach. Głównym celem kursu jest wyrównanie różnic programowych, powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy z matematyki.

Czas trwania: 12 dni od 17.09.2018 do 29.09.2018 (po 5 godzin lekcyjnych z sobotami włącznie – w godzinach od 9.00 do 14.00)

- wykłady: 20 godzin

- ćwiczenia: 40 godzin

Razem: 60 godzin

Planowany termin kursu

17.09.-29.09.2018

Opłaty

300 PLN

Istnieje możliwość dokonania opłaty za kurs przelewem na konto AMW (wpłata w banku, wpłata na poczcie, przelew internetowy) lub gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.

Jako tytuł przelewu należy podać nazwę kursu i termin!!!

Opłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przed zajęciami. Jednakże nie wcześniej, niż po uzyskaniu informacji, że zebrała się wymagana liczba chętnych do rozpoczęcia kursu. Osoby dokonujące przelewu proszone są o przyniesienie pierwszego dnia potwierdzenia wpłaty.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-127 Gdynia

BANK ZACHODNI WBK

95150018811210200332510000

 

 

Zgłoszenia na kurs i dodatkowe informacje:

Dziekanat WME, pani Teresa Zielińska, pani Beata Iwaniuk

tel. 261-262-648

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

          

Uwaga: Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników.

PROGRAM KURSU Z MATEMATYKI

1.Liczby rzeczywiste.

      Wartość bezwzględna liczby. Działania na potęgach o wykładniku wymiernym.

       Logarytmowanie.

 1. Wyrażenia algebraiczne.

       Przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wzory skróconego mnożenia, dwumian

       Newtona.

 1. Funkcje i ich własności.

       Funkcje monotoniczne, różnowartościowe, parzyste i nieparzyste, okresowe. Pojęcie

       funkcji  odwrotnej. Przekształcanie wykresów funkcji.

 1. Funkcja liniowa.

       Równania, nierówności i układy równań liniowych.

 1. Funkcja kwadratowa.

       Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji. Równania, nierówności i układy równań

       stopnia drugiego.

 1. Wielomiany.

        Twierdzenia o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu. Równania i

        nierówności wielomianowe.

 1. Funkcja wymierna.

        Wykresy funkcji homograficznych. Równania i nierówności wymierne.

 1. Funkcje potęgowe.

        Wykresy i własności funkcji potęgowych. Równania i nierówności pierwiastkowe

 1. Funkcja wykładnicza.

        Wykresy i własności funkcji. Równania i nierówności wykładnicze.

 1. Funkcja logarytmiczna.

         Wykresy i własności funkcji. Równania i nierówności logarytmiczne.

 1. Funkcje trygonometryczne.

          Miara łukowa kąta. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. Wzory

          redukcyjne. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Równania trygonometryczne.

 1. Funkcje cyklometryczne.

          Wykresy i własności funkcji cyklometrycznych.

 1. Elementy geometrii analitycznej.

          Równania okręgu, elipsy, hiperboli i paraboli.

 1. Opis obszarów na płaszczyźnie ograniczonych krzywymi.
 2. Ciągi liczbowe.

         Wzory ogólne i rekurencyjne ciągów. Monotoniczność ciągu. Ciągi arytmetyczne i

          geometryczne.

 1. Granice ciągów liczbowych.

          Pojęcie granicy ciągu. Twierdzenia o granicach ciągów. Szereg geometryczny.

 1. Granica funkcji w punkcie i w nieskończoności.

          Granice właściwe i niewłaściwe funkcji. Granice jednostronne funkcji w punkcie.

          Asymptoty wykresów funkcji.

 1. Ciągłość funkcji.

          Badanie ciągłości funkcji w punkcie i w przedziale.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia