Międzynarodowe Prawo Humanitarne

Czasopismo naukowe

„Międzynarodowe Prawo Humanitarne” (ISSN 2081-5182)

Czasopismo naukowe o charakterze rocznika poświęcone szeroko rozumianej problematyce międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Poszczególne numery korespondują z tematyką przewodnią corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, organizowanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Do tej pory ukazało się drukiem siedem tomów:

Redakcja prowadzi stały nabór tekstów. Termin zgłaszania tekstów do tomu z danego roku mija z dniem 1 października. Szczegółowe wymogi edytorskie można znaleźć tutaj.

 

   radanaukowacolor1   zasadyczb   listaczb   wydawnictwoczb   k2

 

   

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia