Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleniowego tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy Akademii Marynarki Wojennej oraz innych uczelni wyższych, a także wysoko wykwalifikowani specjaliści i praktycy, pracownicy administracji morskiej oraz innych instytucji i przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską. Kadra dydaktyczna posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych. 
Dorobek naukowy oraz doświadczenia długoletniej praktyki zawodowej kadry dydaktycznej zapewniają wysoką jakość szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia