Studium oficerskie

Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 2222 wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku.
 

Korpus osobowy

Grupa osobowa   Wymagane kirunki studiów Wymagane doświadczenie zawodowe                                                           UWAGI
Ogólny

Kadrowa

 

limit 15 miejsc

-zarządzanie zasobami ludzkimi;

-zarządzanie w organizacji;

-administracja;

-prawo;

-studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

............................................................

 

 

Zajmowanie stanowisk służbowych
w obszarze działalności personalnej, uzupełnieniowej lub zarządzanie zasobami ludzkimi.

.....................................................................

 

 

Kierunki studiów lub wymagane doświadczenie zawodowe, zostały określone przez Dyrektora Departamentu Kadr MON

 

 Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  18-20.11.2020 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  25.11.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki  18.01.2021 r.  
Część specjalistyczna  w ASzWoj  marzec 2021 r.  
Promocja oficerska na WAT sierpień 2021 r.  AKTY PRAWNE

 • Decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.
 • Uchwały Senatu Akademii Marynaki Wojennej w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Marynaki Wojennej. - zostanie opublikowana z dniem podpisania.

 

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 172 / 5

 

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwunastomiesięczne szkolenie wojskowe składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnieńw terminie do 30 października 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Linit miejsc

Uwagi        

Logistyki

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Transport;
 • logistyka krajowa i międzynarodowa;
 • zarządzanie techniką;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • mechatronika;
 • inżynieria materiałowa;
 • mechanika i budawa maszyn;
 • eksploatacja i konstrukcja maszyn;
 • elektrotechnika;
 • infrastruktura; 
 • budownictwo;
 • zarządzanie nieruchomościami;
 • budownictwo hydrograficzne;
 • inżynieria i gospodarka wodna;

 25

      

 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  25-27.11.2020 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  04.12.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki  25.01.2021 r.  
Promocja oficerska na LAW grudzień 2021 r.  

 

AKTY PRAWNE

Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 172 / 5

 

Załącznik który jest umieszczony poniżej pobieramy i wypełniamy w przypadku braku możliwości rejestracji i wygenerowanie wniosku z rekrutacji elektronicznej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia