fbpx

Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 2222 wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku.
 

Korpus osobowy

Grupa osobowa   Wymagane kirunki studiów Wymagane doświadczenie zawodowe                                                           UWAGI
Ogólny

Kadrowa

 

limit 15 miejsc

-zarządzanie zasobami ludzkimi;

-zarządzanie w organizacji;

-administracja;

-prawo;

-studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

............................................................

 

 

Zajmowanie stanowisk służbowych
w obszarze działalności personalnej, uzupełnieniowej lub zarządzanie zasobami ludzkimi.

.....................................................................

 

 

Kierunki studiów lub wymagane doświadczenie zawodowe, zostały określone przez Dyrektora Departamentu Kadr MON

 

 Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  18-20.11.2020 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  25.11.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki  18.01.2021 r.  
Część specjalistyczna  w ASzWoj  marzec 2021 r.  
Promocja oficerska na WAT sierpień 2021 r.  

 

 

 Aktualizacja 09.11.2020

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE
DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

DATA/DZIEŃ            

GODZINA                 

PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                         

18 listopada
2020 r.

ŚRODA

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

18 listopada
2020 r.

ŚRODA

09.00 – 11.00

Grupa nr 1

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

11.00 – 13.00

Grupa nr 2

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

09.00 – 11.00

Grupa nr 2

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

11.00 – 13.00

Grupa nr 1

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

19 listopada
2020 r.

CZWARTEK

 

od 08.00

Grupa nr 1 i 2

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

Aktualizacja 23.11.2020

Nw. nr określają kandydatów, które w wyniku rekrutacji zostały zakwalifikowane w ramach 6 miesięcznego Szkolenia kandydatów na oficerów.

8567
5419
0334
4518
0892
8623
8379
3688
7413
7754
3954
5470
8511
3436
3678

 

Aktualizacja 11.01.2021

INFORMACJA DLA

STAWIAJĄCYCH SIĘ NA SZKOLENIE DO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

STAWIENNICTWO W DNIU 18.01.2021 R. (poniedziałek) wg. godziny podanej w zaświadczeniu tj. do godz. 9.00 (jest możliwość przybycia dzień wcześniej) miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek

PRZEDMIOTY NIEZBĘDNE DO OKAZANIA PODCZAS STAWIENNICTWA:

PRZEDMIOTY NIEZBĘDNE PODCZAS SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:

 • Mundur wyjściowy;
 • Mundur polowy (ćwiczebny);
 • Strój sportowy – krótkie spodenki* oraz dwie granatowe koszulki;
 • Sprzęt pływacki *: kostium jednoczęściowy lub kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki;
 • Podstawowy zestaw środków higieny osobistej i pielęgnacji stóp (w tym przybory do golenia, podstawowy komplet plastrów);
 • Komputery, tablety, kamery, i inne urządzenia elektroniczne niezbędne do nauki zdalnej;AKTY PRAWNE

 • Decyzja Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na