Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia kandydatom do studium oficerskiego podczas rekrutacji. 

 

Rejestracja do Studium Oficerskiego https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/start.php?3

 

Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 28 września 2018 r. Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • życiorys (cv)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ wg STANAG 6001:
   • 1111 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT);
   • 2222 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk;
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowej)

      1. Test języka angielskiego przeprowadzany jest na poziomie:

 • A2 - dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w WOT;
 • B1 - dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk

- zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich – CEF.

 1. Z testu znajomości języka angielskiego jest zwolniony podoficer – uzyskując maksymalną liczbę punktów:
  • absolwent filologii angielskiej – po przedstawieniu dyplomu ukończenia studiów;
  • posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie:
   1. SPJ 2222 lub wyższym – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w WOT;
   2. SPJ 3333 lub wyższym - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk.

Ponadto w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia) kandydat może przedstawić inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,  takie jak: certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, ocenianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ramach kryteriów uniwersalnych (predyspozycje do służby wojskowej).


Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty należy dokonać na konto:

Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 
81-127 Gdynia
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65105017641000002273133260

z dopiskiem – „Studium 6-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

                                                                      6 miesięczne Studium Oficerskie w 2019 roku (AMW)

Korpus Grupa osobowa Wymagane kierunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc

 

 

 

Logistyki

 

 

 

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa;
 • Transport;
 • Zarządzanie;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Budownictwo;
 • Zarządzanie nieruchomościami;
 • Bezpieczeństwo narodowe; 
 • Mechatronika;
 • Ekonomia.
 • Gospodarka i administracja publiczna;
 • Inżynieria materiałowa;
 • Technologia żywienia;
 • Elektrotechnika / elektromechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Ochrona środowiska;
 • Geodezja.

 

 

 

       32

Ogólna kadrowa
 •  Administracja;
 • Prawo;
 • Zarządzanie.

Wymagane doświadczenie zawodowe

zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze

działalności personalnej, uzupełnieniowej lub

zarządzania zasobami osobowymi.

       10

 

Podoficerowie którzy zostaną zakwalifikowani na szkolenie 6 miesięczne (po otrzymaniu informacji) powinni stawić się do Studium Oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej (Śmidowicza 69 81-127 Gdynia, pok. 172/5) dnia 29.01.2019 r. przedstawiając obowiązkowo:

 • skierowanie z JW,
 • legitymację służbową,
 • zaświadczenie o rozliczeniu z jednostką,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • zaświadczenie stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • zaświadczenia z aktualnymi badaniami lekarskimi ważnymi do końca sierpnia 2019 roku (wymaganymi na stanowisku zajmowanym przed skierowaniem na szkolenie oficerskie),

oraz zabierają ze sobą następujące wyposażenie:

 • 2 x mundur polowy (ćwiczebny),
 • czapkę zimową, trzewiki zimowe, rękawice zimowe pięciopalcowe,
 • pas żołnierski,
 • strój sportowy – wojskowy (buty sportowe, spodenki sportowe, skarpety sportowe, koszulka sportowa, dres sportowy),
 • zasobnik piechoty górskiej (+ mały plecak),
 • torbę podróżną (do przenoszenia stroju sportowego),
 • przybory piśmiennicze do sporządzania notatek i do pracy na mapie.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIEWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 28.09.2018

-

Dzień stawiennictwa
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

20.11.2018 r.
od godz. 8.00

do godz. 14.00

W dniu 20.11.18 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

21-22.11.18 r.

- sprawdzian sprawności fizycznej - osoby podchodzące do egzaminu z pływania proszę o zabranie stroju kąpielowego oraz czepek

- test z języka angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna odbywa sie w umundurowaniu wyjściowym

Ogłoszenie wyników

30.11.2018 r.

Na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

29.01.2019 r.

Stawiennictwo
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIEWZIĘCIA TERMIN UWAGI 

Kompletowanie dokumentów

 

do 15.05.2019 r.  

Dzień stawiennictwa
w Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

08.07.2019 r.
od godziny 8.00

W dniu 08.07.2019 r. nastąpi ostateczne kompletowanie dokumentów

Egzamin wstępny

09-10.07.2019 r.

- sprawdzian sprawności fizycznej

- sprawdzian z j. angielskiego

- rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników

17.07.2019 r.

Na stronie internetowej
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studium-oficerskie

Stawiennictwo w AMW 
i rozpoczęcie szkolenia

do godz. 9.00

05.08.2019 r.

Stawiennictwo
w Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

 

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

                                                                      12 miesięczne Studium Oficerskie w 2019 roku (AMW)

Korpus Grupa osobowa Wymagane kierunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc

Logistyki

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Transport;
 • Mechanika;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Technologia żywności i żywienia.
 • Nauki o zarządzaniu;
 • Informatyka;
 • Elektronika;
 • Elektrotechnika;
 • Automatyka i robotyka;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska;
 • Geodezja;
 • Ekonomia;
 • Nauki o bezpieczeństwie;
 • Inżynieria materiałowa, chemichna lub produkcji;
 • Nauki o obronności.

      16

              

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 172 / 5

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia