fbpx

Studium oficerskie

 

 

 

 

Aktualizacja 23.09.2022

6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA PODOFICERÓW

 

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rejestracja na Kurs Oficerski - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 17 października 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy - wygenerowany z rekrutacji elektronicznej;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną bardzo dobrą
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.
 

Korpus osobowy ..................................... Grupa osobowa ........................ Wymagane kirunki studiów...................................... Wymagane  doświadczenie zawodowe     ...............................................................               

UWAGI  

...............................

Ogólny Kadrowa

- zarządzanie w obszarze zasobów osobowych,

- prawo,

- administracja.

- zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze działalności  personalnej lub uzupełnieniowej oraz wiedza z zakresu problematyki    zarządzania zasobami ludzkimi

 

limit 15 miejsc
Ogólnologistyczny Logistyka

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

  limit 15 miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

7 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

7 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

8 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA KADROWA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

21 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

21 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

22 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 Aktualizacja 28.11.2022

 

Osoby zakwalifikowane na Kurs Oficerski grupa osobowa kadrowa.

 

4913
2596
1622
8157
3199
8755
5683
8277
9886
6410
6122
5402
6678
3027
7034

 

 AKTY PRAWNE

 

                       Kontakt                                                                       Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71           st. chor. szt. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
        j.wajchert@amw.gdynia.pl                                      a.capanda@amw.gdynia.pl
                  pok. 172 / 5                                                                  pok. 171 / 5

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktualizacja 17.11.2022

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rejestracja na Kurs Oficerski - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl - nie jest uruchomiona

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 19 maja 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy - wygenerowany z rekrutacji elektronicznej;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • życiorys (cv),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną bardzo dobrą
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

 

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.
 

 

Korpus osobowy

 

Grupa osobowa  

 

 

Wymagane kirunki studiów  ..........................

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe 

                                                         UWAGI

Ogólnologistyczny

 

 

 

Logistyka 

 

 

 

 

  

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

 

limit 15 miejsc

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBOWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             


05.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)


05.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 


6-7.06.2023 r.

WTOREK-ŚRODA

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

                     Kontakt                                                                       Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71           st. chor. szt. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
        j.wajchert@amw.gdynia.pl                                      a.capanda@amw.gdynia.pl
                  pok. 172 / 5                                                                  pok. 171 / 5

 

 

AKTY PRAWNE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja 19.09.2022

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

 

Rejestracja na Kurs Oficerski - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl  - nie jest uruchomiona

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r. oraz 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej

zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, ubiegające się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski, do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji,

o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia do 19 maja 2023 r.

 

 

Wnioski do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dyplom ukończenia studiów magisterskich

 2. życiorys;

 3. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego;

 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego;

 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności;

 6. kwestionariusz osobowy - wygenerowany po rejestracju elektronicznej.
 7. kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

 

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.

 

Korpus osobowy ..................................... Grupa osobowa ........................ Wymagane kirunki studiów   .................................................    .........................

UWAGI  

...............................

Ogólny Kadrowa  - zarządzanie w obszarze zasobów osobowych,

- prawo,

- administracja.

 

 

limit 15 miejsc
Ogólnologistyczny Logistyka - logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

  limit 15 miejsc

.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualizacja 17.11.2022 

  

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • potwierdzenie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) w wysokości 100 zł.:

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNY

KURS OFICERSKI gr. os. LOGISTYKA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

05.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

07.45 – 08.15

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

05.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

 

09.00 – 14.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 14.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

6-7 czerwiec
2023 r.

WTOREK-ŚRODA

 

od 08.00

 

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNY

KURS OFICERSKI gr. os. KADROWA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

19.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 08.50

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

19.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK

 

09.00 – 14.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 14.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

20 czerwiec 2023 r.

WTOREK-

 

od 08.00

 

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego 

05-07.06.2023 r. 

19-20.06.2023 r.

 - Logistyka     

 - Kadry               

Ogłoszenie wyników rekrutacji   

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone

na stronie AMW 

Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 26.08.2023 r.  
Promocja oficerska     


AKTY PRAWNE
 

 

                                         Kontakt                                                                              Kontakt

                  kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71                     st. chor. szt. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
                           j.wajchert@amw.gdynia.pl                                               a.capanda@amw.gdynia.pl
                                    pok. 172 / 5                                                                        pok. 171 / 5

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia