fbpx

Rekrutacja uzupełniająca na studia wojskowe | Komunikaty organizacyjne


Komunikat nr 1 — ogłoszenie o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej


Rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej


Na podstawie § 14 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz.U. 2022 poz. 1448)
Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
ogłasza
w dniu 21 marca 2023 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:
  1. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:
    • — nawigacja, spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
  2. Wydział Mechaniczno-Elektryczny:
    • — informatyka, spec. morskie systemy teleinformatyczne
    • — mechanika i budowa maszyn, spec. eksploatacja siłowni okrętowych
    • — mechatronika, spec. elektroautomatyka okrętowa
spośród studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej, których kierunek kształcenia odpowiada wnioskowanemu kierunkowi przyjęcia na studia wojskowe.
Więcej informacji na stronie uczelni.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia