fbpx

Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych za test z języka angielskiego

  1. test znajomości języka angielskiego przeprowadzany jest na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i opracowany jest jako test wielokrotnego wyboru obejmujący ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno-gramatycznego;
  2. test zawiera 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi (zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi);
  3. za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 20 punktów, po 0,5 punktu za poprawnie udzieloną odpowiedź;
  4. czas przeprowadzenia egzaminu – 60 minut;
  5. warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie minimum 30% ogólnej liczby punktów (6 punktów), uzyskanie wyniku poniżej wskazanej liczby punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia