fbpx

Rozmowa kwalifikacyjna


Rozmowa kwalifikacyjna


Warunek zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez kandydata minimum 5 pkt.

Elementy oceniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Prezentowana postawa

  (prezencja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP)

  Zakres liczby punktów: 0-5.

 2. Motywacja do służby wojskowej

  (pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz zawodu oficera)

  Maksymalną liczbę punktów (9 pkt.) otrzymuje kandydat będący:

  1. absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego,
  2. absolwentem Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego,
  3. absolwentem Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej (CWKM),
  4. uczestnikiem szkolenia wojskowego w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW),
  5. dzieckiem poległego żołnierza w misjach lub żołnierza, który poległ w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

  Zakres liczby punktów: 0 lub 9.

 3. Osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej

  (potwierdzone w trakcie rozmowy)

  Rodzaje osiągnięć/uprawnień:

  1. w sporcie - do 2 pkt.,
  2. kursy edukacyjne (uprawnienia) - do 2 pkt.,
  3. certyfikat języka angielskiego wg STANAG 6001 lub potwierdzona znajomość innego języka niż język angielski - do 2 pkt.

  Zakres liczby punktów: 0-6.

 4. Inne oceniane elementy:
  1. pełnienie służby w ramach TSW - 3 pkt.,
  2. pełnienie służby w ramach NSR lub przygotowawczej - 2 pkt.,
  3. pełnienie służby jako żołnierz rezerwy - 2 pkt.,
  4. ukończenie klasy o profilu mundurowym - 3 pkt.,
  5. przynależność do organizacji o charakterze proobronnym - 2 pkt.,
  6. inne elementy - do 1 pkt.

  Zakres liczby punktów: 0-10.


 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia