fbpx

Informacje dla kandydatów

Komunikaty organizacyjne

Brak komunikatów

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe

Element postępowania rekrutacyjnegoTermin
Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne
Rejestracja online, składanie dokumentów do 09.06.2023 r.
Informowanie kandydatów o terminie postępowania rekrutacyjnego do 02.07.2023 r.
Umieszczenie w systemie IRK skanów dokumentów:
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
do 06.07.2023 r.
Egzaminy wstępne 10.07.2023 r., 11.07.2023 r.
Specjalistyczne badania lekarskie 11-14.07.2023 r.
Informowanie kandydatów o wstępnym zakwalifikowaniu na studia wojskowe po zakończeniu egzaminów wstępnych
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe do 25.07.2023 r.
Ogłoszenie wyników końcowych 16.08.2023 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe wobec osób wstępnie zakwalifikowanych i nieprzyjętych do 30.08.2023 r.
Wcielenie do służby wojskowej 24-25.08.2023 r.

Zasady i tryb rekrutacji

Strona: zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

Strona: dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym na studia wojskowe

Opłaty

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej (opłata rekrutacyjna) wynosi 100,00 zł. (niezależnie od liczby wybranych kierunków).

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku do WCR (patrz: wymagane dokumenty i terminy ich składania) na numer rachunku bankowego:

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Dodatkowe informacje

  • Osoba powołana do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe i składa przysięgę wojskową, o ile jej wcześniej nie złożyła.
  • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną, w czasie której podchorążowie zdają egzaminy z przedmiotów określonych w planie studiów. Każdego roku, zazwyczaj w sezonie letnim, podchorążowie odbywają praktyki specjalistyczne, w zależności od realizowanego kierunku studiów, na okrętach MW (także zagraniczne rejsy szkoleniowe), w jednostkach i instytucjach WP oraz stoczniach i zakładach produkcyjnych. Wykorzystują również urlop wypoczynkowy, którego wymiar określają stosowne przepisy.
  • Studia w Akademii Marynarki Wojennej są bezpłatne. Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (opłata rekrutacyjna) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
  • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom oraz stopień wojskowy podporucznika/podporucznika marynarki, co gwarantuje pracę na okrętach MW RP lub w jednostkach i instytucjach WP. Ponadto, w zależności od kierunku studiów, posiada uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej w dziale pokładowym lub elektromaszynowym na poziomie operacyjnym.
  • Odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia