Studium Szkolenia Ogólnowojskowego | Testy

Studium Szkolenia Ogólnowojskowego | Testy

Kurs rezerw (38A01)

Link do testu poprawkowego Nr 2 – Wojskowe symbole graficzne z przedmiotu Podstawy dowodzenia będzie aktywny od 292000A do 292005A. Przekroczenie czasu aktywności testu (5 minut) skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej. Wszystkie odpowiedzi są wymagane.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoBREyetZGSuEniCtT-tVKq_vlbxKB_-7bgv2cIwtdLz95_A/viewform

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia