fbpx

NKN Forum podstawowa GRB                                           amw

Debata Kształcenie

 Debata NKN FORUM Kształcenie odbędzie się 20 maja 2019 roku w budynku Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
(wejście od ul. Grudzińskiego)
Podczas debaty dotyczącej kluczowego elementu działalności uczelni jakim jest kształcenie, dyskusja koncentrować się będzie wokół dwóch zagadnień tj. procesu kształcenia oraz jakości kształcenia.

 

Poniżej do pobrania szczegółowy program debaty oraz informacje logistyczne dotyczące pobytu w Gdyni:

Poprzez wypełnienie poniższego formularza uczelnia zgłasza do udziału w debacie od jednego do czterech reprezentantów.
W przypadku potrzeby zgłoszenia do udziału w debacie większej liczby osób, prosimy o kontakt mailowy nknforum@amw.gdynia.pl
Sprawy merytoryczne debaty: +48 502 760 252
Sprawy organizacyjne debaty: +48 667 235 180 | +48 606 885 499

  

UDZIAŁ W DEBACIE JEST BEZPŁATNY

Dane osoby zgłaszającej uczestników

 

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanych osób w formie publikacji w związku z nagraniem i transmisją debaty w sieci Internet i w mediach społecznościowych w związku z realizacją NKN Forum "kształcenie". Przyjmuję do wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili cofnąć, zaś AMW oraz MNiSW ma 30 dni od cofnięcia zgody na usunięcie mojego wizerunku ze źródeł publicznych"

 

 

Oświadczam, że wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z organizacją programu NKN FORUM**

 

 

 

 

** Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Akademia Marynarki Wojennej informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69;

2) w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  wyznaczony jest inspektor danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@amw.gdynia.pl

3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu NKN FORUM organizowanej w dniu 20.05.2019 r. przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, w tym sporządzania listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych- podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy i patroni debaty;

5) dane przechowywane będą przez okres: do czasu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych;

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania;

7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

9) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w debacie.                                                       

                                                                                             

Organizator NKN FORUM  Organizator Debaty Partner Debaty
logo MNiSW 700 amw png Logo PSRP poziome pozytyw kolor pl 01 RGB