Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

we współpracy z:

UNIWERSYTET GDAŃSKI
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

mają zaszczyt zaprosić na:

IX Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
pt. „Konflikt zbrojny na Ukrainie a prawo międzynarodowe”

która odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni


Celem konferencji jest:
 • prezentacja i dyskusja na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktu zbrojnego na Ukrainie w świetle wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego);
 • wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Adresatami konferencji są:
 • oficerowie i podoficerowie MW RP i członkowie Sił Zbrojnych RP,
 • studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW,
 • studenci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG, oraz
 • wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Zakres tematyczny konferencji: KONFLIKT ZBROJNY NA UKRAINIE

I. Kwalifikacja prawna konfliktu zbrojnego w świetle prawa międzynarodowego.
II. Ocena legalności działań zbrojnych na Ukrainie w świetle norm międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych.
III. Wyzwania dla prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej na płaszczyźnie:
- prawo międzynarodowe konfliktów zbrojnych,
- międzynarodowe standardy praw człowieka i ochrona uchodźców,
- bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
 
TERMINY:
 • zgłoszenie udziału w konferencji (uczestnictwo z referatem)*: do 15 kwietnia 2016 r.
 • zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu*: do 15 maja 2016 r.
 • potwierdzenie przez Organizatorów przyjęcia propozycji tematu referatu: do 30 kwietnia 2016 r.
 • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł: do 15 maja 2016 r.
 • - nadesłanie* streszczeń referatów konferencyjnych (ok. 10-15 zdań): do 30 maja 2016 r.
 • - nadesłanie tekstu artykułu naukowego (pokonferencyjnego): do 15 września 2016 r.

ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI w roczniku „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”:
Artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
 • Redakcji rocznika MPH e-mail: prawo.humanitarne@amw.gdynia.pl
 • Sekretarza Redakcji e-mail: martaszuniewicz@wp.pl

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w tomie VII (2016).

Opłaty konferencyjne w wysokości 200 zł należy wnosić do 30 kwietnia 2016 r. na konto:
Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
KREDYT BANK Filia nr 4 O/Gdynia 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem „IX MPH” (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, pokonferencyjny egzemplarz rocznika „MPH”

Zakwaterowanie:
Organizatorzy nie oferują zakwaterowania.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr Marta Szuniewicz kom. 694 800 849, e-mail: martaszuniewicz@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI:
zaproszenie
formularz zgłoszeniowy (WORD, PDF)
informacje dla prelegentów
informacje dla autorów artukułów
program konferencji
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl