Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Rektor-Komendant AMW przedstawicielem Ministra ON w Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju

2017-11-14 07:52:26
Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju Akademii Wojskowych i Instytutów Bezpieczeństwa (Partnership for Peace Consortium of Defense Akademies and Security Studies Institutes – PfPC) to międzynarodowa organizacja, której misją jest tworzenie warunków dla uczelni wojskowych oraz instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, sprzyjających współpracy i integracji między członkami Konsorcjum i innymi partnerami.

Od czerwca 2017 roku przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej Polski w Wysokiej Radzie Doradczej (SAC) PfPC jest Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT. Natomiast przedstawicielem strony polskiej w Komitecie Sterującym (CSC) tej organizacji jest były prorektor ds. wojskowych, kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI.

Swoje działania PfPC koncentruje wokół następujących celów:
• intensyfikacja kształcenia w zakresie obrony, polityki wojskowej i bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej i instytucjonalnej;
• wzmocnienie cywilnych i wojskowych zdolności przywódczych w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz strategicznego planowania wojskowego;
• zwiększenie edukacji międzynarodowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia, łączenie działań, osób zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością, uczonymi, naukowcami i ekspertami;
• rozszerzenie zakresu współpracy edukacyjnej w całym regionie euroatlantyckim, nie tylko o instytucje rządowe, które reprezentuje Konsorcjum, ale także inne organizacje rządowe, pozarządowe i prywatne, niezależnie od tego, czy są instytutami, agencjami czy uczelniami wyższymi;
• zwiększenie obszaru badań międzynarodowych nad krytycznymi kwestiami stojącymi przed krajami partnerskimi.
Główne działania Konsorcjum skupione są na wzmocnieniu zdolności państw partnerskich do oceny, zapobiegania i eliminowania wspólnych zagrożeń i wyzwań ponadnarodowych w duchu Programu Partnerstwa dla Pokoju, uznając, że trwałe wzmocnienie sektora bezpieczeństwa i obrony skutecznie przyczynia się do osiągnięcia wspólnej stabilności. Organizacja współpracuje z ponad 800 uczelniami i instytutami bezpieczeństwa z 60 krajów.
PfPC jest kierowane przez Wysoką Radę Doradczą (Senior Advisory Council – SAC), w skład którego wchodzą przedstawiciele: Austrii, Kanady, Niemiec, NATO, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Polska swoje stałe członkostwo w Radzie zawdzięcza dużemu zaangażowaniu w dostosowanie szkolnictwa wojskowego Ukrainy do standardów NATO, w ramach NATO-Ukraine Defence Education Enhancement Program (DEEP).
Siedziba organizacji znajduje się w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. George C. Marshall’a w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy).
W skład PfPC, poza Wysoką Radą Doradczą wchodzą: Komitet Sterujący Konsorcjum (Consortium Steering Committee – CSC), grupy robocze (working group – WGs), grupy studyjne (study groups – SGs) i personel operacyjny (operations staff – OsS)
Wysoka Rada Doradcza (SAC) oraz Komitet Sterujący Konsorcjum (CSC) raz w roku spotykają się na wspólnych posiedzeniach, których celem jest ocena działalności grup roboczych oraz określenie kierunku dalszej działalności organizacji. Ostatnie takie spotkanie, podsumowujące działalność za 2017 rok odbyło się w dniach 16-18 października 2017 r. na Uniwersytecie Obrony Narodowej Szwecji (SEDU) w Sztokholmie.

Najbliższe spotkanie robocze Komitetu Sterującego Konsorcjum odbędzie się w dniach od 5 do 7 lutego 2018 roku w Akademii Marynarki Wojennej.
Więcej informacji o działalności PfPC zajdziesz na https://pfp-consortium.org
Zdjęcia: PfPC.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 917 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl