Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2017-09-29 15:19:46
W piątek 29 września, w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12:00 w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego (gmach Biblioteki Głównej AMW, ul. Grudzińskiego). Naukę na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie ponad tysiąc studentów. Po raz pierwszy w historii wręczono nagrodę im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy, która przyznana została autorowi pracy dyplomowej o wybitnych walorach naukowych.

Inaugurację rozpoczęło przemówienie Rektora – Komendanta, który przywitał również zaproszonych gości. Uroczystość swą obecnością zaszczycił podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, a także przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.
Prezydent RP Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał prorektor ds. kształcenia kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów.

Nagrodę im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy otrzymał ppor. mar. mgr inż. Piotr Kasprolewicz, za pracę dyplomową „Analiza porównawcza algorytmów poszukiwania drogi dla autonomicznych jednostek pływających”. Pracę napisał pod kierunkiem kmdr. dr. hab. inż. Tomasza Praczyka.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Na wniosek Kolegium Nagród Rektora JM Rektor-Komendant AMW wyróżnił następujących nauczycieli akademickich i pracowników AMW nagrodą Rektora I stopnia:
ZA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ
zespół w składzie:
- dr inż. Karol LISTEWNIK
- mgr inż. Krystian BUSZMAN
- mgr inż. Rafał JÓŹWIAK
- mgr inż. Szymon KULA
- mgr inż. Andrzej MEKIECZ
- mgr inż. Wojciech SZYMCZAK
za zrealizowanie trzech projektów pt.:
1. „System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowania danych rozpoznawczych”;
2. „Wpływ pól fizycznych jednostek pływających na wielokanałowe zapalniki min morskich”;
3. „Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zdarzeń”
ZA DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNĄ
- kmdr. dr. hab. inż. Piotra SZYMAKA
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
- kontradm. w st. sp. dr. inż. Czesława DYRCZA, prof. wiz. AMW
za osiągnięcia dydaktyczne zrealizowane w roku akademickim 2016/2017 oraz opracowanie szeregu podręczników-skryptów do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
ZA ZREALIZOWANIE ZNACZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH
zespół w składzie:
- kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK
- kontradm. w st. sp. prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI
- dr hab. inż. Jerzy GARUS
- dr inż. Józef MAŁECKI
- kpt. mar. mgr inż. Adam POLAK
za realizację przedsięwzięć skutkujących uzyskaniem przez Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku mechatronika o profilu ogólnoakademickim oraz za opracowanie na zapotrzebowanie SZ RP programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne
ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
- prof. dr. hab. inż. Stanisława DOBROCIŃSKIEGO
- dr. inż. Wacława MORGASIA, prof. nadzw. AMW
- dr. inż. Zdzisława KOPACZA, prof. nadzw. AMW
Wśród wyróżnień znalazły się nagrody indywidualne i zespołowe, a także przyznano tytuł WYBITNY NAUCZYCIEL AKADEMICKI AMW w roku akademickim 2016/2017, który otrzymali:
- prof. dr hab. inż. Antoni DRAPELLA
- kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI

Po raz pierwszy w trakcie inauguracji wręczono Honorowe Odznaki Akademii Marynarki Wojennej, które przyznaje Senat AMW na podstawie wniosków i stanowiska Rektorskiej Komisji ds. Odznak i Medali Pamiątkowych.

Wśród wyróżnionych była także wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, który zakończył przewód habilitacyjny. Wyróżnienie wręczył podsekretarz stanu MON prof dr hab. Wojciech Fałkowski.

Nie zabrakło tradycyjnej pieśni Gaudeamus Igitur, którą wykonał Chór Akademii Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Natomiast wykład inauguracyjny na temat „Proces komandorów” wygłosił dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. dr hab. Mirosław Golon.

Nagrody dla najlepszych studentów z każdego wydziału wręczone zostaną na inauguracjach wydziałowych. Najlepszymi studentami zostali:
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
- Emilia Wąż

Wydział Mechaniczno-Elektryczny
- Adrianna Rzepkowska

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
- mgr Adam Wiergowski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
- mgr Alicja Janczur

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na powyższych czterech wydziałach, które proponują 13 kierunków na studiach cywilnych i 5 kierunków dla studentów wojskowych. Uczelnia posiada także szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl