Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

PRZYSIĘGA WOJSKOWA NA WESTERPLATTE

2017-09-22 19:00:37
„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, …” – tak 654 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu. Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjna MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW.


Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy licznie przybyli na uroczystość. Ceremonię zainaugurowała rano msza św. polowa na placu apelowym uczelni.

Na kulminacyjny punkt dnia, czyli uroczystą przysięgę wojskową pododdziały przemieściły się na Westerplatte. Podchorążowie z WSOWL i WSOSP zostali zaokrętowani na okręt szkoleniowy ORP „Wodnik”, okręt zabezpieczenia hydrograficznego ORP „Arctowski”, a także okręty transportowo minowe ORP „Gniezno” oraz „ORP „Kraków” i drogą morską udali się na miejsce uroczystości. Z kolei studenci wojskowi AMW pojechali autokarami. Przysięga rozpoczęła się o godz. 12:00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kmdr. ppor. Bartosza Kucharskiego dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirałowi dr. Stanisławowi Zarychcie.

Do aktu przysięgi wystąpiły sztandary trzech uczelni, a wyróżnionymi przysięgą na sztandar byli:
Akademia Marynarki Wojennej
mar. pchor. Hass Seweryn
mar. pchor. Duda Piotr
mar. pchor. Prentka Weronika
mar. pchor. Jutrzenka Trzebiatowski Dawid

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
szer. pchor. Nakonieczny Michał
szer. pchor. Skuratko Mateusz
szer. pchor. Gaweł Konrad
szer. pchor. Koperski Konrad

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
szer. pchor. Łazarczyk Piotr
szer. pchor. Lewandowski Dawid
szer. pchor. Sidor Michał
szer. pchor. Ośliźniok Dominik

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy do zgromadzonych zwrócił się wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, który powiedział: „Po wypowiedzeniu roty przysięgi dobro ojczyzny stało się dla Was najwyższym celem. Słowa wypowiedziane zwłaszcza w tym miejscu, na Westerplatte mają jeszcze większe znaczenie”. Przysięgającym podchorążym życzenia złożył także Rektor-Komendant AMW, zaznaczył iż „Rota przysięgi ma tylko 8 i aż 8 wersów. Każdy zaczyna się znamiennym słowem, które powinny zostać w pamięci do końca życia”. Następnie w imieniu przysięgających przemawiał mar. pchor. Paweł Olszewski. Do wszystkich obecnych, a zwłaszcza do swoich przysięgających kolegów zwrócił się słowami: „W 1939 roku, w tym właśnie miejscu rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen. Również w tym miejscu nasz papież Jan Paweł II powiedział nigdy więcej wojny, a także że każdy ma swoje Westerplatte. My składamy przysięgę na dobre i złe”.
Uroczysta przysięga była także doskonałą okazję do wyróżnieni podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego, a w przypadku AMW również w czasie rejsu kandydackiego. Wyróżnieni podchorążowie wystąpili wraz z rodzicami.

Rektor-Komendant AMW wyróżnił:
mar. pchor. Hass Seweryn
mar. pchor. Prentka Weronika
mar. pchor. Jutrzenka Trzebiatowski Dawid.

Rektor-Komendant WSOSP wyróżnił:
szer. pchor. Hebda Jakub
szer. pchor. Chmiel Hubert
szer. pchor. Fornal Piotr.

Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił:
szer. pchor. Pacia Mateusz
szer. pchor. Siejka Hubert
szer. pchor. Lach Karol.

Przysięgę złożyło 122 studentów wojskowych (14 kobiet) z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 451 studentów wojskowych (106 kobiet) z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 81 studentów wojskowych (14 kobiet) z Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej oraz początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl