Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

NOWI OFICEROWIE MARYNARKI WOJENNEJ

2017-09-01 07:08:35
W piątek, 1 września, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski. Obecnością swą uroczystość zaszczycił minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który dokonał uroczystego wręczenia nagrody Prezydenta RP – honorowej broni białej - Pałasza Honorowego Marynarki Wojennej. Promowanych zostało 22 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwszy, oficerskie szlify otrzymał prymus bosman podchorąży Dawid Richert.

Do nowo promowanych oficerów MW Prezydent RP Andrzej Duda skierował list, który odczytał szef BBN Paweł Soloch. Prezydent zaznaczył: „Za Wami stoją lata bogatych tradycji, chlubnych sukcesów, bohaterskiej postawy i codziennej sumiennej służby wielu pokoleń marynarzy. Czerpanie z tych wzorców jest dla Was zobowiązaniem. Nawiązujcie do nich w Waszym życiu zawodowym, ale także prywatnym.”

Natomiast minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w swoim przemówieniu odniósł się między innymi do słów ślubowania, które złożyli oficerowie: nigdy cię nie zawiodę Ojczyzno, dobro Rzeczypospolitej będzie moim najwyższym prawem. Zwrócił uwagę na to, iż są to wzruszające i niesłychane mocne słowa, które brzmią szczególnie silnie, szczególnie poruszająco i szczególnie zobowiązująco zwłaszcza dziś 1 września w rocznicę wybuch drugiej wojny światowej.

Rektor-Komendant w swoim przemówieniu złożył gratulacje nowo promowanym oficerom, do nich, ale również do ich najbliższych skierował najserdeczniejsze życzenia. Zaznaczył także, że „promocja oficerska jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego oficera. To dziś zaczyna się nowy rozdział w Waszym życiu, od dziś budujecie swoją kartę od nowa. Przed Wami ciężka i wymagająca służba dla ojczyzny.”

Wśród promowanych podporuczników marynarki (2 kobiety i 20 mężczyzn) są absolwenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego. Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta AMW komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta otrzymali kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego.

Promocję uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej MW RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP. W ubiorach historycznych wystąpiła kompania honorowa Akademii Marynarki Wojennej. Wśród przybyłych gości nie zabrakło duchowieństwa, a także przedstawicieli władz samorządowych regionu i miasta Gdyni. Widowiskowa defilada wszystkich pododdziałów, wraz z oficerami, zakończyła uroczystość.

Ceremonia promocji jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu wchodzą podchorążowie, a schodzą już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Wzruszenie, radość i łzy podczas gratulacji od rodzin udzielają się wszystkim. Obraz wyrzucanych w górę, na wiwat, czapek i tekst ślubowania „i nigdy nie zawiodę Cię Ojczyzno”, pozostaje na długo w pamięci dając motywację młodszym rocznikom. Rozpoczynający się właśnie kolejny życiowy „rejs” będzie praktycznym sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów, a jednocześnie początkiem nowej drogi i wytyczaniem kolejnych celów.

Dzień wcześniej, w czwartek 31 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz uroczystość wręczenia patentów oficerskich. Podczas uroczystości za zdobycie I, II i III lokaty wyróżnieni zostali:
- pozłacanym pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Dawid Richert;
- pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Robert Anchimowicz oraz bosman podchorąży Andrzej Angel.

Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Miłosz Zaremba, bsm. pchor. Mateusz Włoszczyk i bsm. pchor. Paula Turek. Natomiast za najlepsze wyniki sportowe i wzorową postawę wyróżnienia otrzymali: bsm. pchor. Ewelina Roman, bsm. pchor. Marcin Kowerda, bsm. pchor. Łukasz Dahm.
Istotnym elementem w życiu studentów jest również działalność pozasłużbowa. W związku z tym, za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz AMW, Samorządu Studentów i innych organizacji wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Sylwia Putra, bsm. pchor. Paula Turek i bsm. pchor. Wiktor Augustyniak.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej trwają 5 lat i odbywają się w systemie bolońskim, tzn. są dwustopniowe. Przez pierwsze 7 semestrów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności aby zostać inżynierami. Następnie kolejne 3 semestry to już studia 2 stopnia, czyli magisterskie. Jednak ich wojskowa droga zaczyna się jeszcze przed studiami, kiedy to zostają wcieleni do wojska, muszą przejść szkolenie podstawowe, odbyć rejs kandydacki, a zwieńczeniem tego okresu jest złożenie przysięgi wojskowej na sztandar Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Tak rozpoczyna się droga przyszłego oficera MW RP. W tym roku przysięga wojskowa zarówno AMW, jak i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbędzie się w tym samym czasie i miejscu - 22 września na Westerplatte.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poszczególnych uroczystości:
Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
Wręczenie patentów oficerskich
Promocja oficerska

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 591 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl