Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

POŻEGNANIE Z UCZELNIĄ

2017-06-30 16:56:05

W piątek 30 czerwca, podczas uroczystego apelu, odbyło się pożegnanie prorektora do spraw wojskowych kmdr. dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego oraz Pani Alicji Łyko. Podziękowania za prawie 35 letnią służbę złożyli: obecny rektor - komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz były rektor - komendant kontradmirał rez. dr inż. Czesław Dyrcz, podkreślając zasługi, umiejętności i wkład odchodzącego prorektora w dorobek Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast Pani Alicji Łyko odchodzącej na emeryturę Rektor – Komendant podziękował za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni, a zwłaszcza za pamięć o byłych już pracownikach AMW.


Podczas przemówienia kmdr Mięsikowski dokonał podsumowania swojej służby, a przede wszystkim podziękował wszystkim, którzy mieli wpływ na przebieg jego kariery. słowa podziękowania skierował także do współpracowników i podwładnych, szefów innych komórek organizacyjnych Akademii i wszystkich tych, którzy zawsze wspierali go bez względu na zajmowane stanowisko. Wyrazy wdzięczności wyraził również w stosunku do najbliższych dziękując im za wsparcie. Na koniec zwrócił się do społeczności uczelni słowami: Szanowni Państwo, dzisiaj po 35 latach służby żegnam się z Akademią Marynarki Wojennej. Służba dla Niej była dla mnie przywilejem i zaszczytem.
Drodzy podchorążowie, nie wiem na ile byłem dla Was wzorem, z pewnością chciałem nim być. Może czasami byłem zbyt surowy, może zbyt mało was chwaliłem ale taka jest rola przełożonego. Chciałbym żebyście wiedzieli, że praca z Wami dawała mi wiele satysfakcji i powodów do dumy. Pamiętajcie, że to Wy jesteście przyszłością morskiego rodzaju Sił Zbrojnych, oraz Akademii Marynarki Wojennej. Na drodze do szlifów oficera Marynarki Wojennej RP bądźcie wierni naszej tradycji, naszym ideałom i równajcie do najlepszych. Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w służbie na nowych okrętach oraz wszelkiej pomyślności.
Szanowni Państwo, okręt to nie kadłub, maszty, uzbrojenie; okręt to przede wszystkim jego załoga. Tak samo Akademia Marynarki Wojennej to nie mury i budynki. O jej wartości i sile decydujecie Wy – Jej kadra i pracownicy. Dlatego życząc Akademii wszystkiego co najlepsze, życzę Panu Rektorowi i Wam aby Wasza praca i służba, wasze zaangażowanie jak najlepiej służyło naszej Alma Mater i było źródłem Jej rozwoju oraz sukcesów i satysfakcji dla Was. Dziękując za Waszą dzisiejszą obecność życzę zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu rodzinnym.


Kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski (ur. 5 listopada 1962 r. w Toruniu) jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów w 1987 roku rozpoczął służbę w Grupie Okrętów Szkolnych. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki dowódcy działów: artyleryjskiego, następnie łączności i obserwacji technicznej na ORP „Wodnik”. W 1990 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy szkolnego okrętu żaglowego ORP „Iskra”, które pełnił do 1996 r. biorąc udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach okrętu z tego okresu: operacjach żagiel, „Columbus Regatta” w 1992 r., rejsie okrętu dookoła świata (1995-1996). W 1993 roku zdał egzamin i uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem.
W latach 1996-2000 odbył środowiskowe stacjonarne studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej. Rozprawę doktorską nt. „Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strapdown”, napisaną pod kierownictwem pana kmdr. prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego, obronił przed Radą WNiUO AMW w 2000 r. Po obronie doktoratu kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej na stanowiskach: starszego wykładowcy, adiunkta i kierownika Zakładu Systemów Nawigacyjnych. W 2006 roku czasowo pełnił obowiązki Dyrektora INiHM. W 2001 r. ukończył międzynarodowy kurs specjalistyczny w The Royal Danish Naval Tactical and Weapons School w Kopenhadze. Od 2007 r. był zastępcą komendanta ds. ogólnych a następnie prorektorem ds. wojskowych.
Obszar jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych obejmuje systemy i okrętowe urządzenia nawigacyjne, manewrowanie okrętem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo nawigacji. W 2002 roku uczestniczył w uruchomieniu oraz wprowadzeniu do procesu dydaktycznego w Uczelni laboratorium – Zespołu Okrętowych Systemów Nawigacyjno-Manewrowych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz kapituły Bractwa Kaphornowców. Od 2000 roku jest ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 728 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl