Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

SEMINARIUM AMW W ZAKŁADZIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT

2017-06-16 14:20:00
W dniu 8 czerwca 2017 roku w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się seminarium, na którym pracownicy naukowo-dydaktyczni z Akademii Marynarki Wojennej zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe. Seminarium było podsumowaniem stażu naukowego realizowanego w IOiZ przez pracowników AMW w dniach od 29 maja do 09 czerwca 2017 roku pod opieką naukową dr. hab. inż. Gabriela Nowackiego, prof. WAT.

Pierwsze wystąpienie zaprezentował kmdr por. dr Artur Cywiński. Przedstawił dane na temat swoich osiągnięć zawodowych i dorobku naukowego, a także zadań realizowanych przez Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Druga część jego wystąpienia poświęcona została zagadnieniu procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych w miejscach infrastruktury krytycznej.
Drugie wystąpienie przedstawił kmdr por. dr Mirosław Chmieliński. Pierwsza część prezentacji poświęcona została osiągnięciom zawodowym i dorobkowi naukowemu prelegenta. Natomiast w kolejnej części zaprezentowane zostały procedury bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych oraz sprzętu wojskowego.

Po wystąpieniach uczestnicy seminarium dyskutowali i kierowali wiele pytań do prelegentów. Głosy w dyskusji wskazywały m.in. na potrzebę szerszego wykorzystania w procesie kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie wiedzy pracowników Wydziału Cybernetyki WAT z obszaru informatyki i badań operacyjnych. Jest to zbieżne z zatwierdzonymi programami kształcenia w WAT i wzorcami organizacyjno-dydaktycznymi w AMW. Na zakończenie seminarium, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT – wręczył prelegentom certyfikaty wydane przez dyrektora IOiZ prof. dr. hab. inż. Piotr Zaskórskiego oraz odznaki Wojskowej Akademii Technicznej.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl