Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

PODRÓŻE STUDYJNE STUDENTÓW KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

2017-06-14 14:06:37

Studenci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych wzięli udział w projekcie „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”. W ramach projektu odbyli podróże studyjne do trzech uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Celem wyjazdów było poznanie specyfiki kształcenia studentów w tych uczelniach.

W dniach 15-18 maja 2017 roku uczestnicy projektu odbyli pierwszą wizytę studyjną w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, która w myśl nadrzędnej dewizy Omnia pro patria kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych. W ramach spotkania studenci mieli szansę na wymianę doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy od specjalistów w dziedzinie wojska.

Druga podróż studyjna w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni” odbyła się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2017 roku do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Studenci uczestniczyli w spotkaniach z prorektorem ds. kształcenia płk. dr. Lesławem Wełyczko, dr. hab. Marianem Marcinkowskim i mjr. dr. Pawłem Wasilewskim. W ramach pobytu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego (sztuki walki), zapoznać się z bazę dydaktyczną uczelni, zapoznać się przekrojem wozów bojowych oraz uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim na symulatorze „Śnieżnik”.
Ostatnią podróż studyjną odbyli do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniach 5-8 czerwca 2017 roku. Studenci kierunku wojsko w systemie służb publicznych zapoznali się między innymi z bazą dydaktyczną uczelni, uczestniczyli w zajęciach z historii lotnictwa, a także podziwiali akrobacje lotnicze podchorążych ostatniego roku studiów w „Szkole Orląt”.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl