Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse i dylematy

2017-03-31 07:43:25
Studenckie Koło Aktywnego Pedagoga z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zaprasza 6 kwietnia na ogólnopolską konferencję studencką pt.: „Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse i dylematy”. Konferencja poświęcona jest kondycji pokolenia wchodzącego obecnie w dorosłe życie. Ma na celu analizę problemów przekraczania progu dorosłości z perspektywy młodych ludzi, podejmuje refleksję nad ich sposobami objaśniania i urządzania otaczającego świata.

W zamyśle organizatorów konferencja ma dostarczyć pedagogicznego, socjologicznego i psychologicznego opisu świata współczesnej młodzieży, w całej jego różnorodności i niejednoznaczności. Wynika to z faktu, iż mamy obecnie do czynienia z całą gamą pokoleniowych doświadczeń stanowiących przedmiot interdyscyplinarnych badań: doświadczeń pokolenia milenijnego - upodmiotowionego, nastawionego zadaniowo, a jednocześnie obarczonego pewnymi deficytami, doświadczeń grupy NEETsów (Not in Education, Employment or Training) - samotnej egzystencjalnie i słabo zaangażowanej w życie społeczne, doświadczeń innych grup, osadzonych w przynależności lokalnej czy subkulturowej. Zależy nam na przedstawieniu zróżnicowania zarówno indywidualnych jak i grupowych projektów życiowych młodzieży, dotyczących różnych sfer życia społecznego (w tym: ekonomicznych, egzystencjalnych, edukacyjnych). Szczególną rolą w zakresie tematyki obrad przypisujemy problematyce wkraczania młodego pokolenia w dorosłość, w tym szansom i ograniczeniom na drodze ku jego dojrzałości społecznej i egzystencjalnej. Kładziemy nacisk na otwartą debatę, unikanie oceny i etykietowania młodzieży. Zależy nam na otwartej wymianie doświadczeń, zaangażowania studentów jako adeptów działalności akademickiej, a zarazem jako podmiotów wyrażających własne doświadczenie pokoleniowe.
W konferencji uczestniczyć będą studenci z ponad dziesięciu ośrodków naukowych z całej Polski.
Program konferencji do pobrania TUTAJ.

Wszelkie prawa zastrzeżone 344 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl