Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Przedłużona do 3 marca 2017 roku rekrutacja na nowy międzyuczelniany kierunek studiów: Technologie kosmiczne i satelitarne

2017-02-22 13:48:49
Od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek międzyuczelniany, uruchamiany w ramach współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Rekrutacja na kierunek TKiS będzie prowadzona jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni, tj. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, na Wydziale Mechanicznym PG, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Każdy z tych wydziałów będzie oferował kandydatom i prowadził kształcenie w ramach jednej specjalności. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich będzie prowadził kształcenia na kierunku TKiS w specjalności Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (AKiSwSB). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia będą odbywały się na wszystkich 3 uczelniach, przy czym absolwenci specjalności AKiSwSB otrzymują dyplom Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.


S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E

R E K R U T A C J A    N A    S T U D I A

H A R M O N O G R A M    R E K R U T A C J I

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl