Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej (ZN AMW)
Scientific Journal of Polish Naval Academy (SJ of PNA) 
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300
DOI: 10.5604/0860889X
  Ukazują się od 1959 roku. Początkowo czasopismo wydawano pod tytułem „Zbiór Prac”. W 1974 roku zmieniono nazwę na „Zeszyty Naukowe”. Każdego roku w Akademii Marynarki Wojennej powstają cztery numery kwartalne „Zeszytów Naukowych AMW”. Od końca 2013 roku ZN AMW publikowane były w wersji bilingual w językach polskim i angielskim, od 2015 roku wydawane są wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane i mają charakter naukowy. Głównym celem czasopisma jest publikacja oryginalnych wyników naukowych. Szczegóły dotyczące publikacji, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania zamieszone są w zakładce ‘Informacje dla Autorów’.

Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online.


Rada Naukowa / Scientific Board

Komitet Redakcyjny / Editorial Committee

Numery archiwalne / Past issues

Informacje dla Autorów / Information for Authors

Information for Authors
 
Recenzenci / Reviwers

Kontakt / ContactZeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej  [Scientific Journal of Polish Naval Academy]:

* znajdują się na liście czasopism naukowych MNiSW w części B, poz. 2103
  7 pkt. za publikację
  (Komunikat MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych
  z liczbą punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach
)

* pozytywnie przeszły proces ewaluacji Index Copernicus Journal Master List z wynikiem  
  ICV 2012: 5,69 pkt.
 
ICV 2013: 6,11 pkt.
 
ICV 2014: 69,84 pkt.
  ICV 2015: 79,87 pkt.

* znajdują się na liście indeksowanych czasopism  BazTech 
 http://baztech.icm.edu.pl  
 
Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.

Metadane oraz pełne artykuły ZN AMW są także w zasobach Wirtualnej Biblioteki Nauki
(http://www.wbn.edu.pl/
i dostępne na serwerach ICM poprzez interfejs YADDA pod adresem:
 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/browse/articles.action
(Przeglądaj -> Czasopisma) lub (Przeglądaj -> Wydawcy)

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało AMW środki finansowe na realizację zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę pn. Kwartalnik, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2013–2014 (wersja on line).


 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl