Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ


ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE "ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ"
Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Jerzy SEKUŁA
Tel. 26 126 28 10
/j.sekula@amw.gdynia.pl/

1. Całość -3730 zł - dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł - dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
   II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

UWAGA!
OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU - NIE WCZEŚNIEJ)
NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE
do 10. XI. 2017r. całość (3730zł) lub I rata - II rata do 10.III.2018 r. (po 1880zł)
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę


  XII. Edycja - pażdziernik 2017 - czerwiec 2018 r.
- czas trwania studiów: 2 semestry.
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018 r.
- zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2017 r.).
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać do pokoju 208/9, Dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie,
z dopiskiem "Studia podyplomowe Zarządzanie Logistyką".
Ramowy plan studiów
Uwaga!
Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów - numer konta taki jak w umowie.

 
 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl