Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE"
EDYCJA
XVII 

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Katarzyna Karwacka
k.karwacka@amw.gdynia.pl
tel 261 262867 

Sprawy organizacyjne 
mgr Dominika Pasek
d.pasek@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 668 
 Zmiana Planu zajęć !!!

W związku z zaplanowaną podróżą studyjną w dniu 8 kwietnia br., proszę o informacje, kto z grupy weźmie udział w przedsięwzięciu.

Opłata za studia wynosi: całość 3730zł  lub I rata - II rata po 1880zł
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę
1. Całość -3730 zł - dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł - dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
     II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW

Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

NOWY PLAN ZAJĘĆ DLA XVII EDYCJI , SEMESTR II

Plan zajęć dla XVII edycji, semestr I

Lista osób przyjętych na studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe, edycja XVII

Informacje ogólne:

- czas trwania studiów: 2 semestry.
- przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2016 r.
- planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2017 r.
- zajęcia odbywać się będą  w soboty i niedziele.
- o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 05.10.2016 r.).
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe.
Szanowni Państwo,
Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584 (liczba miejsc jest ograniczona)


Telefony kontaktowe :26 126 28 63, 26 126 29 34. 

Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236x295 pcs) na CD;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 206/9 lub przesłać pocztą

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem "Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe".
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów - numer konta taki jak w umowie.

Program studiów podyplomowych "Zarządzanie Kryzysowe"


 

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl