Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

TABELA POSTĘPOWAŃ

WYKAZ POSTĘPOWAŃ


NR SPRAWY DATA SKŁADANIA OFERT TYTUŁ POSTĘPOWANIA ETAP
43/ZP/16 03.01.2017  Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń biurowych w parterowej części budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wynik
01/ZP/17 11.01.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
Wynik
02/ZP/17 30.01.2017
do godz. 15.00
Przeprowadzenie zajęć analitycznych w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
w toku
03/ZP/17 30.01.2017
do godz. 15.00
Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
w toku

ZAPYTANIA OFERTOWE

RODZAJ
ZAMÓWIENIA
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe Rozstrzygnięcie Konserwacja oraz naprawa urządzeń kserograficznych
Zapytanie
ofertowe
1/WZ/17
Rozstrzygnięcie Opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz złożenie wniosku wraz z rozliczeniem w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014 – 2020
Zapytanie ofertowe
2/WZ/17
Rozstrzygnięcie Sukcesywna dostawa gazów, mieszanin wzorcowych oraz kalibracyjnych do Zakładu Technologii Prac Podwodnych AMW oraz dzierżawa butli transportowych i wiązek butlowych
Zapytanie ofertowe
3/WZ/17
18.01.2017 Dodatkowe świadczenia medyczne dla 76 zagranicznych studentów uczelni
Zapytanie ofertowe
4/WZ/17
20.01.2017 Wykonanie atestacji oraz obsługi serwisowej trzech detektorów zamontowanych
w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW

drukuj

Dane teleadresowe

W sprawie zapytań ofertowych z wyróżnikiem WZ

Telefon/Faks
261 26 29 92
Adres e-mail
a.wozniak@amw.gdynia.pl

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl