Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA ETAP
61/ZP/17 21.08.2017
Zmiana terminu składania ofert 25.08.2017
do godziny  09:00
Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej- realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524).
Wynik
68/ZP/17 03.10.2017 r. do godziny  09:00 Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego
Wynik
70/ZP/17 13.10.2017 r.
do godziny
10:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”.
W toku
71/ZP/17 12.10.2017 r.
do godziny  09:00
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 300 kW do Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy ul. Leśna 26.
Wynik
 72/ZP/17 12.10.2017 r.
do godziny
09:00
 Remont attyk budynków nr 354 i 355. Wynik
73/ZP/17 17.10.2017 r.
do godziny
09:00
Odnowienie licencji Lab View – Academie Site License Teaching Standard Service Program
Wynik
74/ZP/17  25.10.2017 r.
do godziny
15:00
Realizacja BADANIA KOMPETENCJI STUDENÓW (AC) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 1, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
75/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja DZIAŁAŃ OPISANYCH W PUNKTACH 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) DLA ZADAŃ NR 1, 2, 3 w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadania nr 1, 2, 3, Działania nr 6,9,12,15,18, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym W toku
76/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja WARSZTATÓW Z PRACY PROJEKTOWEJ w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 3, Działanie nr 16, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
77/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja WARSZTATÓW Z KOMUNIKACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 4, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
79/ZP/17 06.12.2017 r.
do godziny 09:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej
W toku
80/ZP/17

22.11.2017 r.
do godziny 09:00

Remont pomieszczeń w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na messę.
W toku
81/ZP/17 27.11.2017 r.
do godziny 09:00 
Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
W toku
82/ZP/17 24.11.2017 do godziny 09:00  Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w toku
83/ZP/17 22.11.2017 r.
do godziny 13:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”
W toku
84/ZP/17 04.12.2017 do godziny 09:00 Remont sanitariatów w piwnicy budynku nr 9 przy magazynie broni na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
w toku
85/ZP/17 28.11.2017 do godziny 09:00 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej
w toku
86/ZP/17 29.11.2017 do godziny 09:00 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych.
w toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl