Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA  ETAP 
42/ZP/17 28.04.2017
do godziny
09.00
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na ratownika wodnego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i ważnej legitymacji członkowskiej podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
45/ZP/17 17.05.2017 do godziny 09:00
Przesunięcie terminu na 19.05.2017 do godziny 09:00
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 Wynik 
46/ZP/17 15.05.2017
do godziny
15:00
Zapewnienie noclegów dla uczestników projektów międzynarodowych (wyjazdy zagraniczne) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 4, Działanie nr 19 i 20 – koszty wizyt studyjnych, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
49/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie kurs samoobrony w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
50/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie szkolenie – Sternik motorowodny; opłata za egzamin – sternik motorowodny; Koszt wydania patentu – sternik motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
51/ZP/17 30.05.2017
do godziny 09:00
Ubezpieczenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik
52/ZP/17 20.06.2017
do godziny 09:00
 Wykonanie remontu pomieszczeń i kopuły planetarium w bud nr 7 wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
W toku
53/ZP/17 09.06.2017
do godziny 09:00
Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji:
Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w celu zrealizowania II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem (zadanie nr 91-524)
W toku
 54/ZP/17 21.06.2017
do godziny
09:00
 Dostawa artykułów chemii gospodarczej w toku
55/ZP/17  19.06.2017
do godziny
12:00
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na potrzeby projektu „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” – edycja II realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w toku
56/ZP/17 21.06.2017
do godziny 09:00
Przesunięcie terminu na 23.06.2017 r.
do godziny
09:00
 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych w toku
57/ZP/17 28.06.2017
do godziny
09:00
Wykonanie remontu placu manewrowego parku samochodowego wraz z infrastrukturą podziemną na terenie Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni
w toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl