Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA  ETAP  
55/ZP/17  19.06.2017
do godziny
12:00
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na potrzeby projektu „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” – edycja II realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Wynik
58/ZP/17 11.07.2017
do godziny
09:00
Dostawa do siedziby kupującego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania
Wynik

60/ZP/17 27.07.2017
do godziny
09:00
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego w parterowej części budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wynik
61/ZP/17 21.08.2017
Zmiana terminu składania ofert 25.08.2017
do godziny  09:00
Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej- realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524).
Wynik
62/ZP/17 10.08.2017 
do godziny 09:00
Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 13 (7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej
Wynik
63/ZP/17 02.08.2017
Zmiana terminu składania ofert
04.08.2017 r.
do godziny 09:00
cz. 1: - dostawa: 2 szt. urządzeń brzegowych utm (do pracy w trybie wysokiej dostępności), 2 szt. przełączników sieciowych, stacji zarządzającej,
- usługa – wsparcie techniczne.

cz. 2: usługi serwisowe dla serwerów i urządzeń sieciowych.
Wynik
64/ZP/17

07.08.2017
Zmiana terminu składania ofert 09.08.2017 r.
09:00

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Wynik 
65/ZP/17 28.08.2017 do godziny 09:00 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych
Wynik
66/ZP/17 12.09.2017 r.
do godzimy 09:00
Przebudowa bocznego wejścia do budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 Wynik  
67/ZP/17 03.10.2017 r.
do godziny
09:00
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy
W toku
68/ZP/17 03.10.2017 r. do godziny  09:00 Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego
W toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 1838 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl