Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA ETAP
61/ZP/17 21.08.2017
Zmiana terminu składania ofert 25.08.2017
do godziny  09:00
Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej- realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524).
Wynik
68/ZP/17 03.10.2017 r. do godziny  09:00 Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego
Wynik
70/ZP/17 13.10.2017 r.
do godziny
10:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”.
Wynik
71/ZP/17 12.10.2017 r.
do godziny  09:00
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 300 kW do Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy ul. Leśna 26.
Wynik
 72/ZP/17 12.10.2017 r.
do godziny
09:00
 Remont attyk budynków nr 354 i 355. Wynik
73/ZP/17 17.10.2017 r.
do godziny
09:00
Odnowienie licencji Lab View – Academie Site License Teaching Standard Service Program
Wynik
74/ZP/17  25.10.2017 r.
do godziny
15:00
Realizacja BADANIA KOMPETENCJI STUDENÓW (AC) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 1, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
75/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja DZIAŁAŃ OPISANYCH W PUNKTACH 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) DLA ZADAŃ NR 1, 2, 3 w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadania nr 1, 2, 3, Działania nr 6,9,12,15,18, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym W toku
76/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja WARSZTATÓW Z PRACY PROJEKTOWEJ w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 3, Działanie nr 16, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
77/ZP/17 25.10.2017 r.
do godziny
15:00 
Realizacja WARSZTATÓW Z KOMUNIKACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 4, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wybór
79/ZP/17 06.12.2017 r.
do godziny 09:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej
Wynik
80/ZP/17

22.11.2017 r.
do godziny 09:00

Remont pomieszczeń w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na messę.
Unieważnienie
81/ZP/17 27.11.2017 r.
do godziny 09:00 
Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Wynik
82/ZP/17 24.11.2017 r.
do godziny 09:00
 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wybór
83/ZP/17 22.11.2017 r.
do godziny 13:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”
W toku
84/ZP/17 04.12.2017 r.
do godziny 09:00
Remont sanitariatów w piwnicy budynku nr 9 przy magazynie broni na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik
85/ZP/17 28.11.2017 r.
do godziny 09:00
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej
Wynik
86/ZP/17 29.11.2017 r.
do godziny 09:00
Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych.
Wybór
87/ZP/17 05.12.2017 r.
do godziny 09:00
Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów mleczarskich i jaj
Wybór
88/ZP/17 13.12.2017 r.
do godziny 09:00
Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 12 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną
w toku
89/ZP/17 11.12.2017 r.
do godziny 09:00
Dostawa serwera dostępowego do sieci (VPN) oraz urządzeń sieciowych – przełączników
Dostawa punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej

w toku
90/ZP/17 18.12.2017 r.
do godzina 09:00
Remont pomieszczeń w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na messę II
w toku
ZAPYTANIA
91/ZP/17 11.12.2017 r.
do godziny 09:00
Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów wędliniarskich i drobiu
w toku
92/ZP/17 12.12.2017 r.
do godziny 09:00
Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów żywnościowych
w toku
93/ZP/17 18.12.2017 do godziny 09:00 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
w toku
94/ZP/17 15.12.2017 do godziny 09:00 Wyłonienie operatora do realizacji zadania „Student zagraniczny w Polskim domu”
w toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Buddynek nr 5, pok. nr 251

Telefon/Faks

261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl