Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA ETAP
23/ZP/17 29.03.2017
do godz.
09:00
Remont chodników i schodów na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy
Wynik
28/ZP/17
24.03.2017
do godz.
13.00
Wybór Wykonawców w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy
W toku
31/ZP/17   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, kaset do drukarek igłowych, płyt CD i DVD, pendrivów
Wynik
32/ZP/17 30.03.2017
do godz.
9:00
Przeprowadzenie kursu na ratownika wodnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
33/ZP/17 10.04.2017 do godziny 09:00 Dostawa przez Wykonawcę owoców tropikalnych.
Wynik
34/ZP/17 19.04.2017
do godziny
09:00
Zakup i dostawa okrętowej sprężarki powietrza
Wynik
35/ZP/17 10.04.2017
do godziny
13:00
Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Unieważ
-nienie
36/ZP/17 13.04.2017
do godziny
09:00
Antywirus Wsparcie
Wynik
37/ZP/17 19.04.2017 do godziny  09:00 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik i unieważnienie
38/ZP/17 16.05.2017 do godziny 09:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy z podziałem na części
Wybór i uniewanienie
39/ZP/17 20.04.2017 do godziny 09:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w budynkach 354, 355 oraz 9 z podziałem na części
Unieważnienie
40/ZP/17 21.04.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów poświadczających umiejętności z j. angielskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
41/ZP/17 25.04.2017
do godziny
12.00
Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Unieważnienie
42/ZP/17 28.04.2017
do godziny
09.00
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na ratownika wodnego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i ważnej legitymacji członkowskiej podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
43/ZP/17 05.05.2017
do godziny
09.00
Przeprowadzenie szkolenia „Praca w grupie” w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
45/ZP/17 17.05.2017 do godziny 09:00
Przesunięcie terminu na 19.05.2017 do godziny 09:00
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik
46/ZP/17 15.05.2017
do godziny
15:00
Zapewnienie noclegów dla uczestników projektów międzynarodowych (wyjazdy zagraniczne) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 4, Działanie nr 19 i 20 – koszty wizyt studyjnych, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
 48/ZP/17 26.05.2017 do godziny
09:00
Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowy Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524) – realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu w toku
49/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie kurs samoobrony w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
50/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie szkolenie – Sternik motorowodny; opłata za egzamin – sternik motorowodny; Koszt wydania patentu – sternik motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
51/ZP/17 30.05.2017 do godziny 09:00 Ubezpieczenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
w toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl