Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

TABELA POSTĘPOWAŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2017 R.


WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 
NR
SPRAWY
DATA
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA ETAP
11/ZP/17 13.03.2017
do godz.
09.00
Remont korytarzy w budynku nr 355 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik
12/ZP/17 06.03.2017
do godz.
15.00
Realizacja warsztatów z protokołu dyplomatycznego w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 3, Działanie nr 13 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym.
Wynik
 13/ZP/17  20.03.2017
do dodz.
15.00
Realizacja warsztatów analitycznych z zakresu Forsight w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 2, Działanie nr 7 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym  W toku
 14/ZP/17 13.03.2017
do godz.
15.00
 
 Realizacja warsztatów dot. Symulacji konfliktów w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 2, Działanie nr 10 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
15/ZP/17 03.03.2017
do godz.
09:00
Przeprowadzenie kurs na ratownika wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
16/ZP/17 08.03.2017
do godz.
09:00

Przeprowadzenie szkolenie na członka służby porządkowej i służby informacyjnej w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym

Wynik  
17/ZP/17 14.03.2017
do godziny
09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
Wynik
 18/ZP/17 03.04.2017 do godziny 
09:00
 
 Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne II piętra w budynku nr 353 (sale 208, 209, 210, korytarz) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wynik
19/ZP/17 30.03.2017
do godz.
09.00
Szkolenie Ratownik Wodny + certyfikat (MSW) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
20/ZP/17 30.03.2017
do godz.
09.00
Najem basenu na szkolenie Ratownik Wodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Unieważ
-nienie

21/ZP/17 30.03.2017
do godz.
09.00
Szkolenie Sternik Motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
22/ZP/17 30.03.2017
do godz.
09.00
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
23/ZP/17 29.03.2017
do godz.
09:00
Remont chodników i schodów na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy

Wynik
25/ZP/17 24.03.2017 do godz.
09:00
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2017 roku tj. mundurów z podziałem na 18 części (zadań)
Wynik
26/ZP/17 20.03.2017
do godz.
09.00
Przeprowadzenie szkolenie Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez (zrealizowany zgodnie z programem autorskim Polskiego Związku Piłki Nożnej) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni” Wynik
27/ZP/17 21.03.2017
do godz.
15.00
Przeprowadzenie szkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
28/ZP/17
24.03.2017
do godz.
13.00
Wybór Wykonawców w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy
W toku
29/ZP/17 06.04.2017
do godz.
9:00
Remont pomieszczeń dydaktycznych II piętra w budynku nr 5 ( 210, 211, 212 ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W toku
32/ZP/17 30.03.2017
do godz.
9:00
Przeprowadzenie kursu na ratownika wodnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
33/ZP/17 10.04.2017 do godziny 09:00 Dostawa przez Wykonawcę owoców tropikalnych.
Wynik
34/ZP/17 19.04.2017
do godziny
09:00
Zakup i dostawa okrętowej sprężarki powietrza
Wynik
35/ZP/17 10.04.2017
do godziny
13:00
Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Unieważ
-nienie
36/ZP/17 13.04.2017
do godziny
09:00
Antywirus Wsparcie
Wynik
37/ZP/17 19.04.2017 do godziny  09:00 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wynik i unieważnienie
39/ZP/17 20.04.2017 do godziny 09:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w budynkach 354, 355 oraz 9 z podziałem na części
Unieważnienie
40/ZP/17 21.04.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów poświadczających umiejętności
z j. angielskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
41/ZP/17 25.04.2017
do godziny
12.00
Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
42/ZP/17 28.04.2017
do godziny
09.00
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na ratownika wodnego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i ważnej legitymacji członkowskiej podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
W toku
 

drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I KURIERÓW

UWAGA!!!

Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


drukuj

Płatności

Wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonujemy na:
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480


drukuj

Dane teleadresowe

Sekcja Zamówień Publicznych AMW

Telefon/Faks
261 26 25 37

Adresy e-mail
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
a.parasinska@amw.gdynia.pl
-------------------
Specjalista
b.adamczak@amw.gdynia.pl
------------------
Specjalista
r.fudala@amw.gdynia.pl

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl