Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
  1. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie)
  2. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
  4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl